พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company

บริษัท เอนเนอร์อินโฟ จำกัด

บริการติดตั้ง-จำหน่ายระบบโซล่าเซลล์ , บริการให้คำปรึกษาระบบโซล่าเซลล์
พลังงานแสงอาทิตย์และกังหันลม
Thai Company
"บริการจำหน่าย-ติดตั้งระบบโซล่าเซลล์"

"บริการให้คำปรึกษาก่อนติดตั้ง"​

EnerInfo Solar 

          ด้วยความตั้งใจที่จะทำระบบ Solar Roof ขนาดกลางและเล็กให้มีการคืนทุนได้รวดเร็วทันใจภายใน 4-5 ปี ลดค่าไฟได้มากถึง 30-50%
          การออกแบบระบบ Solar Roof ของเราจะคำนึงถึงอุปกรณ์และทุกรายละเอียดของระบบให้มีประสิทธิภาพสูงมีความคุ้มค่าและยังคงความปลอดภัยครบถ้วนพอเพียงตามหลักวิศวกรรมไฟฟ้า หรือเลือกเปลี่ยนอุปกรณ์หลักได้ตามต้องการ ตามข้อมูลประมาณการข้างล่างนี้
- ขนาด 3.3kw ลดไฟกลางวันได้ 2,000.- ขนาด 5kw ลดไฟกลางวันได้ 3,000.-
- ขนาด 10kw ลดไฟกลางวันได้ 6,000.- ขนาด 20kw ลดไฟกลางวันได้ 12,000.-
* ขนาดเล็ก 3.3kw - 20kw หรือมีการใช้ไฟประมาณเดือนละ 3,000 - 25,000 บาท
* ขนาดกลางเล็ก 20kw - 200kw หรือมีการใช้ไฟเดือนละ 25,000 - 250,000 บาท
* ขนาดกลางใหญ่ 200kw - 1Mw หรือมีการใช้ไฟเดือนละ 250,000 - 1,500,000 บาท
          พร้อมให้คำปรึกษาดูแลให้มีการติดตั้งในขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานโดยไฟฟ้าที่ผลิตออกมาได้จะถูกใช้หมด ทำให้เวลาการคืนทุนนั้นสั้นที่สุด ประหยัดได้มากสุด ทั้งตำแหน่งของหลังคาที่ติดตั้งเพื่อได้ประสิทธิภาพแสงสูงสุด ติดตั้งแล้วดูสวยงาม มีทีมช่างที่เชี่ยวชาญระมัดระวังความเสียหายของหลังคาและโครงสร้างระหว่างติดตั้งเป็นอย่างดี มีค่าบำรุงรักษาระหว่างการใช้งานถูก ไม่ต้องใช้แบตฯ ต่อเชื่อมกับระบบไฟฟ้าของเดิมได้อย่างกลมกลืน พร้อมกับมีการตรวจสอบหลังการติดตั้งถึงประสิทธิภาพที่ได้
          ยกระดับมาตรฐานการดำเนินการด้วยการตรวจวัดการใช้พลังงานไฟฟ้าจริง ( Real Time Monitoring ) เพื่อให้เห็นผลการลดค่าไฟได้อย่างชัดเจน สบายใจได้กับการขออนุญาตครบถ้วนกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมระบบกันไฟย้อน ประหยัดได้อย่างรวดเร็ว ครบถ้วนถูกกฏหมายสบายใจ ทั้งวิศวกรรมโยธา, กกพ และถูกต้องตามระเบียบการไฟฟ้า


Services

          ออกแบบและติดตั้งระบบ Solar Roof System ซึ่งรวมถึงการคำนวณการรับแสงอย่างแม่นยำด้วยโปรแกรมระดับโลกอย่าง PVsyst ให้กับกิจการต่างๆ เพื่อให้ลดค่าใช้จ่ายการใช้ไฟฟ้าลง ให้คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว และพร้อมดูแลหลังการติดตั้งแบบไม่ต้องกังวลใจ


Project Assessment
          เริ่มจากการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าของลูกค้า ลักษณะของหลังคาที่สามารถจะติดตั้งได้ และระบบสายไฟฟ้าที่มีอยู่เพื่อการเชื่อมต่อ
แล้วเราจะเสนอรายงานความคุ้มค่าและงบประมาณการลงทุนมาให้เพื่อพิจารณา รวมทั้งปัจจัยการขอสิทธิ BOI หากอยู่ในข่ายได้รับการสนับสนุน โดยยังไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


Installation
          เริ่มต้นงานติดตั้ง เราจะทำแบบเพื่อขออนุญาต เพื่อติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา และจะเริ่มดำเนินการติดตั้งซึ่งจะต้องเรียบร้อย แข็งแรง และไม่ก่อเกิดความเสียหายต่อโครงสร้างเดิม ตามด้วยงานเดินสาย ตรงตามมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย และท้ายสุดคือติดตั้งอินเวอร์เตอร์จนทดสอบ Test Run

Post Check
          หลังจากปล่อยให้ระบบ Solar Roof System ได้ทำงานแล้ว เราจะมาตรวจวัด และบันทึกโดย Data Logger ทั้งส่วนของไฟฟ้าที่ผลิต และส่วนของไฟฟ้าที่ใช้จากการไฟฟ้าฯ เพื่อคำนวณหาไฟฟ้าที่ใช้จริงทั้งหมด และดูผลประหยัด เพื่อนำไปเปรียบเทียบดูว่าตรงที่ออกแบบไว้หรือไม่ ต้องมีปรับเปลี่ยนอะไรอีกไหม

เงื่อนไขและบริการ

ข้อตกลงการซื้อขาย
PPA
ติดต่อขอใบเสนอราคา