บริษัทจัดหางาน
Thai Company

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด

เราเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่มุ่งเน้นคัดสรรบุคลากรคุณภาพและมอบบริการเทียบเท่าประเทศญี่ปุ่น
บริษัทจัดหางาน
Thai Company

KYOUDOH GROUP RECRUITMENT CO.,LTD

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด

คัดสรรบุคลากรคุณภาพไปยังบริษัทคุณ
เราเริ่มทำธุรกิจจัดหาพนักงานชั่วคราวไปยังบริษัทต่างๆ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2008 ให้บริการทั้งเรื่องการจัดหาบุคลากรในช่วงเวลา ที่ลูกค้าต้องการ ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดการแรงงาน ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับบุคลากร รวมทั้งยังดูแลให้คำปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาความแตกต่างระหว่างเชื้อชาติอีกด้วยนอกจากบริการจัดหาพนักงานชั่วคราวไปยังที่ต่างๆ แล้ว เรายัง มีบริการจัดหาและแนะนำพนักงานที่ตรงตามความต้องการของ ลูกค้าได้อีกด้วย

ตามกฏหมายแรงงานในปัจจุบันของไทย เราสามารถดูแลลูกค้าแต่ล่ะท่านได้อย่างทั่วถึง


บริษัท เคียวโด กรุ๊ป รีครุยท์เมนท์ จำกัด
การจัดส่งพนักงานชั่วคราวไปยังบริษัทต่างๆ

จัดหาและคัดสรรบุคลากรที่มีความสามารถตั้งแต่การทำงานในออฟฟิตทั่วไป จนถึงงานที่ต้องใช้ทักาาะสูงให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร้ว และมีการจัดอบรมให้กับบุคลากรก่อนส่งตัวไปยังบริษัทลูกค้า

บริษัท เคียวโด กรุ๊ป รีครุยท์เมนท์ จำกัด
การจัดส่งพนักงานขับรถชั่วคราวไปยังบริษัทต่างๆ

จัดส่งพนักงานขับรถชั่วคราวที่ผ่านการอบรม และผ่านการตรวจสอบยาเสพติดเรียบร้อยแล้วไปยังบริษัทลูกค้า นอกจากนี้ เรายังมีพนักงานขับรถในรูปแบบของพนักงานประจำที่พร้อมดูแลลูกค้าในเวลาฉุกเฉนด้วยภาษาญี่ปุ่นตลอก 24 ชั่วโมงอีกด้วย

บริษัท เคียวโด กรุ๊ป รีครุยท์เมนท์ จำกัด
การแนะนำ และจัดหาพนักงานไปยังบริษัทต่างๆ

แนะนำ และนำเสนอข้อมูลบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆให้กับลูกค้า โดยทำการคัดสรรอย่างละเอียดเพื่อให้ได้บุคลากรที่ตรงกับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด


บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด

แนวทางการเป็นพนักงานประจำของบริษัทที่ส่งตัวไปปฎิบัติงาน

เพื่อคลายความกังวลในเรื่องนี่้ เราจึงมีแนวทางการเป็นพนักงานประจำของบริษัทที่ถูกส่งตัวไปปฎิบัติหน้าที่

ในช่วงของการเป็นพนักงานชั่วคราวที่ถูกส่งไปทำงานยังบริษัทนั้นๆ (ระยะเวลานานสุด 2ปี) หลังจากที่ได้รับการประเมินเรื่องการปฏิบัติงานตามหน้าที่และลักษณะการทำงาน หากพนักงานมีคุณภาพ มีทักษะ ลักษณะการทำงาน ร่วมไปถึงความสัมพันธ์กับพนักงานในบริษัทค่อนข้างดีสามารถทำการเปลี่ยนแปลงสัญญาได้ ซึ่งสัญญาดังกล่าวสามารถเปลี่ยนจากการเป็นพนักงานของบริษัทจัดสาพนักงานไปเป็นพนักงานประจำของบริษัทนั้นๆ ได้ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของลูกค้าและขำให้ได้พนักงานที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ 
*ค่าดำเนินการแนะนำพนักงานจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาการไปปฏิบัติงานยังบริษัทนั้นๆ


ขั้นตอนต่างๆจนถึงการส่งตัวพนักงานไปปฎิบัติงานยังบริษัทลูกค้า

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด

เงื่อนไขและบริการ

ตำแหน่งงาน
งานโทรคมนาคม
งานบริการเฉพาะทาง
งานบริหาร
งานบัญชี
งานวิศวกรรม
งานขนส่ง / คลังสินค้า
งานจัดซื้อ / ธุรการ / งานทรัพยากรบุคคล
งานคอมพิวเตอร์ / งานไอที / งานโปรแกรมเมอร์
งานการตลาด / งาน PR
งานขาย / งานบริการลูกค้า / งานพัฒนาธุรกิจ
งานโฆษณา / งานสื่อสารมวลชล
งานอื่น ๆ
สัญชาติบริษัท
ญี่ปุ่น
การจ้างงาน
งานประจำ
งานตามสัญญาจ้าง รายเดือน/ปี
อื่น ๆ
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร

บทความจากบริษัท รีวิว หางาน และอื่น ๆ

ติดต่อขอใบเสนอราคา