ผู้รับเหมา
Thai Company

บริษัท พีแอลเอสซี เบส โซลูชั่น จำกัด

บริการรับเหมาก่อสร้าง และออกแบบสร้างปลูกสร้าง โครงสร้าง อาคาร และโรงงานอุตสาหกรรม ดำเนินการขออนุญาตรับเหมางาน พร้อมวางแผน และควบคุมงานตั้งแต่ต้นจนจบ
ผู้รับเหมา
Thai Company
บริษัท พีแอลเอสซี เบส โซลูชั่น จำกัด 

ได้ก่อตั้งขึ้นจากประสบการณ์ ความมุ่งมั่นตั้งใจ และในการทำงานด้านอุตสาหกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการให้บริการด้านอุตสาหกรรม รองรับกลุ่มลูกค้าโรงงานอุตสาหกรรมทุกขนาด โดยรับงานออกแบบพร้อมก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมและโกดังสินค้า ติดตั้ง ซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไข และให้คำแนะนำปรึกษา พร้อมบริการหลังการขายที่คอยดูแลลูกค้านำเข้าและจำหน่ายปั๊มลม เครื่องจักร และสินค้าอุตสาหกรรม ด้วยทีมงานควบคมการปฎิบัติทุกขันตอน ให้ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งในด้านคุณภาพและการบริการ วิสัย
บริษัทฯ มุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำที่มีความเชี่ยวชาญในงานบริการด้านอุตสาหกรรม โดยเน้นด้านคุณภาพ และการบริการ เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า

พันธกิจ
ขยายศักยภาพ การบริการที่เป็นเลิศด้านอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า พัฒนาวางแผนและการบริหารที่ดี เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดำเนินงาน พัฒนาความคิดและทัศนคติ ทักษะ กลยุทธ์การ ทำงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับการปฎิบัติงานให้ได้คุณภาพ มาตราฐาน และการบริการที่ดีเยี่ยม
บริการของเรา

Construction&Design (ก่อสร้างและออกแบบ)

รับเหมาก่อสร้างและออกแบบสร้างปลูกสร้าง โครงสร้ำง อาคาร และโรงงานนอุตสาหกรรม ดำเนินการขออนุญาตรับเหมางาน  พร้อมวางแผนและควบคุมงานตั้งแต่ต้นจนจบ  ออกแบบติดตั้งและปรับปรุงระบบ โครงสร้ำง  สุขาภิบาล ไฟฟ้า ท่อ  ประปา คลีนรูม และระบบปรับอากาศ
Pipe system (ระบบท่อ)

รับออกแบบ ผลิต และติดตั้ง ระบบท่อลม ระบบท่อน้ำ ระบบท่อดักท์อุตสาหกรรม ระบบดับเพลิง และท่อดับเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรม
Electrical system (ระบบไฟฟ้า)

บริการเดินสายไฟฟ้า และออกแบบระบบไฟฟ้าในโรงงาน Electrical Cable  Tray&Wiring การตรวจสอบความปลอดภัย สายไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ซ่อมแซม ปรับปรุง และแก้ไขระบบไฟฟ้า โดยทีมวิศวกรมืออาชีพและช่างชำนาญการมีความเชี่ยวชาญ รองรับการใช้งานของโรงงานอุตสาหกรรม
Machinery & Idustrial Products (เครื่องจักรและสินค้าอุตสาหกรรม)

นำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักรอุตสาหกรรม  ผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์ และสินค้าในโรงงาน บริการออกแบบ  ติดตั้ง  ดูแล  และซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม  พร้อมให้บริการหลังการขายที่รวดเร็วและมีอะไหล่ครบครัน

เงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
ติดต่อขอใบเสนอราคา