ผู้รับเหมา
Thai Company

บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เราให้บริการงานตรวจบ้าน ทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้า บ้านแฝด คอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ซื้อบ้านที่ไม่มีความรู้มีความอุ่นใจในการซื้อบ้านที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากวนใจ
ผู้รับเหมา
Thai Company

บริษัท เอ็น.เอส.พลัส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด


ก่อตั้งเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2551 โดยวิศวกรรุ่นใหม่เพื่อรองรับความต้องการในการตรวจสอบอาคารตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยกำหนดให้ดำเนินการตรวจสอบครั้งแรกในปี 2551 จากการตรวจสอบครั้งแรกที่ผ่านมา ทาง บริษัทฯ เล็งเห็นว่าเจ้าของอาคารมีทางเลือกน้อยมากในการจัดหาผู้ตรวจสอบอาคารซึ่งขณะนั้นมีจำนวนไม่เพียงพอ จึงทำการเกิดความไม่ยุติธรรมขึ้น

ทั้งในเรื่องของราคาการตรวจสอบที่ไม่เหมาะสมและการตรวจสอบที่ไม่มีคุณภาพ จึงจัดตั้งบริษัทนี้ขึ้นมา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว และเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาวรวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง

เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิตและทรัพย์สินซึ่งเป็น VISION ของบริษัทฯ ต่อมาทางบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจึงเริ่มให้บริการงานตรวจบ้าน ทั้งตรวจบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮ้า บ้านแฝด คอนโดมิเนียม จุดประสงค์หลักคือต้องการให้ผู้ซื้อบ้านที่ไม่มีความรู้มีความอุ่นใจในการซื้อบ้านที่จะไม่ก่อให้เกิดปัญหากวนใจ

มีปัญหาเรื่องระบบน้ำรั่ว ระบบไฟฟ้าดับ โครงสร้างทรุดตัว ร้าว  เราบริษัทตรวจบ้าน จึงพร้อมเสนอตัวให้บริการงานตรวจบ้าน และเรายังให้บริการงานตรวจสอบบ้านมือสอง ตรวจบ้านที่มีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ด้วยหลักการทางวิศวกรรม และต่อมาได้ขยายงานบริการ ไปในส่วนงานตรวจสอบโครงสร้าง ซ่อมแซมแก้ไขโครงสร้าง แก้ไขอาคารทรุด อื่นๆอีกมากมาย

วิสัยทัศน์

ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้งานอาคารและเพิ่มมูลค่าของอาคารในระยะยาว รวมทั้งให้ความรู้ต่างๆ สำหรับเจ้าของอาคาร ผู้ใช้อาคาร ผู้ดูแลอาคาร และผู้ตรวจสอบด้วยกันเอง เพื่อลดหรือบรรเทาการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นทั้งในชีวิต และทรัพย์สิน

พันธกิจ

พัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ให้มีความรู้ และมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฎิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และ หลักการที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าได้รับบริการที่มีคุณภาพบริการของเรา


Home Inspection

ตรวจบ้าน คอนโด ทาว์นโฮม บ้านมือสอง

Building Inspection

ตรวจสอบอาคารตามกฎหมาย

Structural Inspection

ตรวจสอบโครงสร้าอาคารทุกประเภท

Electrical Inspection

ตรวจสอบระบบไฟฟ้าประจำปี

Pile Test

ทดสอบความสมบูรณ์เสาเข็มทั้ง Seismic Test และ Dynamic Load Test

Structural Repair

ซ่อมแซมโครงสร้างอาคาร 

Underpinning

เสริมฐานราก แก้ไขอาคารทรุด

Consultant

ให้คำปรึกษา ควบคุมงานก่อสร้าง

เงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
ปรับปรุง และรีโนเวทอาคาร
ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ
ออกแบบโครงสร้างอาคาร
ติดต่อขอใบเสนอราคา