ผู้รับเหมา
Thai Company

ดีสุด เอ็นจิเนียริ่ง

เรารวมกลุ่มของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ได้สั่งสมและพัฒนาองค์ความรู้ และทักษะมีประสบการณ์ในการทำงานอย่างหลากหลาย และต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 15 ปี วิศวกรของเราได้ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างทั้งขนาดเล็ก และขนาดใหญ่
ผู้รับเหมา
Thai Company

ดีสุด เอ็นจิเนียริ่ง 

จากประสบการณ์ทำงานในอาชีพวิศวกรที่คลุกคลีอยู่ในแวดวงงานก่อสร้างและออกแบบทางด้านสายงานวิศวกรรมโยธามาเป็นเวลานับสิบปี ทำให้ได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่เป็นทั้งในแง่บวกและในแง่ลบของสายงานอาชีพนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ลบ บ่อยครั้งที่ได้ยินผู้คนพูดกันอย่างหนาหูซึ่งได้บอกกล่าวเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาคารสิ่งปลูกสร้างที่สร้างแล้วยังใช้งานไปได้ไม่เท่าไหร่ก็เกิดความเสียหายขึ้นมา

และที่แย่ไปกว่านั้นยังไม่ทันได้เปิดใช้งานก็เกิดข้อบกพร่องต่างๆ ขึ้นมามากมาย ปัญหาเหล่านี้มักเกิดจากความผิดพลาดในการออกแบบและการควบคุมงานก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐานทางหลักวิชาชีพ และตรงจุดนี้เองจึงเกิดเป็นแรงกระตุ้นผลักดันและจุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ที่อยากจะนำเสนอและสร้างผลงานในสายอาชีพนี้ให้มีคุณภาพและยกระดับให้ได้มาตรฐานทัดเทียมกับประเทศที่เจริญแล้ว

เว็บไซต์ภายใต้ชื่อ “ดีสุด (DeeSud)” ได้เริ่มก่อตั้ง ให้ความรู้และคำปรึกษาแก่นักศึกษา วิศวกร ผู้รับเหมาและบริษัทในสายงานก่อสร้างอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ. 2564 โดยการรวมกลุ่มของทีมงานวิศวกรมืออาชีพที่ได้สั่งสมและพัฒนาองค์ความรู้และทักษะ มีประสบการณ์ในการทำงานอย่างหลากหลายและต่อเนื่องมาโดยตลอดระยะเวลา 15 ปี

วิศวกรของเราได้ออกแบบและจัดการโครงการก่อสร้างทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ ซึ่งโครงการต่างๆ มีในส่วนภาครัฐบาลและเอกชน อาทิเช่น งานอาคารที่พักอาศัย อาคารสูง อาคารโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐาน อาคารที่เกิดอัคคีภัยทั้งโครงสร้างเหล็กและคอนกรีตและอื่นๆ อีกมากมาย โดยมีมูลค่าโครงการตั้งแต่ 1 ล้าน จนถึง 100 ล้านบาทขึ้นไป

เรามีศักยภาพที่จะสามารถสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และค้นหาวิธีการแก้ปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน การทำงานของเราตั้งอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้อง ได้มาตรฐาน มีคุณภาพ ไม่ขัดกับข้อกฎหมาย ทำตามหลักจรรยาบรรณในวิชาชีพ มีความซื่อตรง มีจิตสำนึก ความรับผิดชอบ และให้ความใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม

เรายินดีให้บริการแก่ท่านในการให้คำปรึกษาต่างๆ เกี่ยวกับงานออกแบบและงานก่อสร้าง เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้เป็นส่วนหนึ่งในงานที่ทำ โดยสามารถแสดงความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ผลงานออกมาตรงตามวัตถุประสงค์และได้รับความพึงพอใจมากที่สุดบริการของเรา


รับออกแบบโครงสร้าง

ใช้เทคนิคเฉพาะที่วิศวกรกว่า 90% ไม่ทราบ ผลลัพธ์ดีกว่า ก่อสร้างง่าย ประหยัด ปลอดภัย ได้มาตราฐาน

วิศวกรที่ปรึกษางานก่อสร้าง

ทุกปัญหางานก่อสร้าง เราออกแบบกระบวนการทำงาน และออกแบบสิ่งปลูกสร้างเพื่อคำตอบที่ดีที่สุดสำหรับท่าน

ตรวจสอบแบบก่อสร้าง

แบบก่อสร้างที่ได้รับการตรวจสอบและแก้ไขโดยวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ ช่วยลดต้นทุนก่อสร้างได้ถึง 30%

เงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ
ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา
งานก่อสร้างขนาดเล็ก
สถานที่ตั้ง
นนทบุรี
ติดต่อขอใบเสนอราคา