ผู้รับเหมา
Thai Company

บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด

บริการออกแบบ และก่อสร้างครบวงจร โดยบริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี โดยทีมงานสถาปัตย์และวิศวกรคุณภาพ ได้มาตรฐานสากล
ผู้รับเหมา
Thai Company
บริษัท คอสโม เทคโนลอจจิคอล คอนซัลแตนทส จำกัด 


ได้จดทะเบียนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เป็นนิติบุคคลประเภท บริษัทจำกัด เมื่อวันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2526 โดยมีนายจิรชัย เหล่ามานิตเป็นผู้จัดตั้งบริษัทฯ จดทะเบียนประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมประเภทนิติบุคคลกับสภาวิศวกรตามใบอนุญาตเลขที่ 0190/46 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 และบริษัทมีวิศวกร ผู้มีประสบการณ์พร้อมกับได้รับใบประกอบวิชาชีพวิศวกรควบคุม ระดับ วุฒิวิศวกร สาขา วิศวกรรมโยธา
DESIGN
ออกแบบงานสถาปัยตกรรม/ โครงสร้าง/งานระบบไฟฟ้าและประปา ตามมาตรฐานสากล

CONSTRUCTION
รับเหมาก่อสร้างอาคาร สาธารณูปโภค โดยทีมงานคุณภาพ ภายใต้มตรฐานวิศวกรรม


TURN KEY
บริการออกแบบและก่อสร้างตั้งแต่ต้นจนจบโครงการ โดยผู้ว่าจ้างเพียงแค่รับมอบกุญแจ
บริการของเรา

บริษัทของเราให้บริการทางด้านวิศวกรรมมาเป็นเวลากว่า 30 ปี โดยทีมวิศวกรผู้ชำนาญ และได้รับรองจากสภาวิศวกรรมแห่งประเทศไทย งานบริการของบริษัทมีขอบเขตตั้งแต่เริ่มโครงการ ในช่วงออกแบบ ทั้งในส่วนงานออกแบบสถาปัตยกรรมและงานวิศวกรรมโยธา จนถึงช่วงการก่อสร้าง ตั้งแต่ เจาะสำรวจดินเพื่อหาความยาวเสาเข็ม, การทดสอบเสาเข็ม จนถึงก่อสร้างงานโครงสร้างอาคารจนแล้วเสร็จในช่วงภายหลังเปิดใช้งานอาคาร ให้บริการ งานตรวจสอบอาคาร ทดสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก ปรับปรุงโครงสร้างอาคารปละเสริมกำลังโครงสร้างอาคาร
เริ่มต้นโครงการ
  • ออกแบบโครงการสถาปัตยกรรม
  • ออกแบบโครงสร้างวิศวกรรม
  • เจาะสำรวจดิน
ก่อสร้างโครงการ
  • ทดสอบเสาเข็ม
  • รับเหมาก่อสร้าง
  • เสาเข็มตอกไมโครไพล์
เปิดใช้งานอาคาร
  • ตรวจสอบโครงสร้างอาคารเชิงลึก
  • ซ่อมบ้านทรุดเอียง
  • เสริมกำลังโครงสร้างอาคาร

เงื่อนไขและบริการ

บริการอื่น ๆ
ให้คำปรึกษาและบริหารโครงการ
ออกแบบโครงสร้างอาคาร
ออกแบบงานระบบไฟฟ้า ประปา
ออกแบบสถาปัตยกรรม
ออกแบบตกแต่งภายใน
สถานที่ตั้ง
กรุงเทพมหานคร
ติดต่อขอใบเสนอราคา