ค้นหา
ซื้อรถ" หรือ "เช่ารถ" สำหรับองค์กรอย่างไหนดีกว่ากัน

ซื้อรถ" หรือ "เช่ารถ" สำหรับองค์กรอย่างไหนดีกว่ากัน

การตัดสินใจว่าจะซื้อรถ หรือ เช่ารถ สำหรับองค์กรนั้นๆ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ เป้าหมายทางธุรกิจของแต่ละองค์กร ซึ่งในแต่ละองค์กร ผู้บริหาร อาจจมีการปรับเปลี่ยนตามเวลา ความต้องการในการใช้รถในแต่ละวันจึงไม่เหมือนกัน อาจจะทำให้บริษัทไม่อยากแบกภาระในเรื่องของการวางเงินมัดจำ หรือ เงินดาวน์ ที่เป็นเงินจำนวนมาก ในวันนี้ เราจะมาดูข้อเปรียบเทียบระหว่าง ซื้อรถ และ เช่ารถ อย่างไหน เหมาะกับ คุณ และ องค์กร มากที่สุดครับ 

1. ความถี่ในการใช้รถ

ความถี่ในการใช้รถ

หากองค์กรใช้รถบ่อย ๆ และมีความต้องการในการเดินทางทั้งในตัวกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด การซื้อรถอาจเป็นทางเลือกที่ดี เพราะจะมีค่าใช้จ่ายที่คงที่ อีกทั้งมีความสะดวกสบายในการใช้งาน

2. ความสามารถในการดูแลรักษารถ

ความสามารถในการดูแลรักษารถ

การซื้อรถแสดงถึงความรับผิดชอบในการดูแลรักษารถ รวมถึงการซื้อประกัน การบำรุงรักษา และการจัดการส่วนสำคัญต่าง ๆ ของรถ หากองค์กรไม่ต้องการมีความรับผิดชอบในด้านนี้ หรือ ไม่มีทรัพยากรที่เพียงพอ การเช่ารถอาจเป็นทางเลือกที่ดี

3. ความยืดหยุ่น

ความยืดหยุ่น
การเช่ารถ มีความยืดหยุ่นมากกว่าการซื้อรถ, โดยที่ไม่ต้องถือครองรถตลอดเวลา. นอกจากนี้, องค์กรสามารถเปลี่ยนแปลงปริมาณรถที่ใช้ตามความต้องการในแต่ละช่วงเวลา

4. ค่าใช้จ่ายทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย
การซื้อรถ มักมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดมากกว่าการเช่ารถ ซึ่งรวมถึงค่าซื้อรถ ดอกเบี้ย ประกัน ค่าบำรุงรักษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ การพิจารณาค่าใช้จ่ายทั้งหมดเป็นสิ่งสำคัญ

ในการตัดสินใจ

5. ปริมาณการใช้งาน

การใช้งานรถ
หากองค์กรมีปริมาณการใช้งานที่มาก และ มีความคาดหวังในการใช้รถไปในอนาคต การซื้อรถ อาจเป็นทางเลือกที่คุ้มค่า

6. ความสามารถในการเข้าถึงรถในทุกเวลา

เข้าถึงรถในทุกเวลา
การเช่ารถ ให้ความสามารถในการเข้าถึงรถที่ต้องการในทุกเวลา, ซึ่งมีประสิทธิภาพสำหรับการดำเนินกิจการที่ต้องการความยืดหยุ่นในการเคลื่อนย้าย
การเลือกซื้อรถ หรือ เช่ารถ ขึ้นอยู่กับความเสมอภาค และ ความต้องการของแต่ละองค์กร บางครั้งการผสมผสานระหว่างการซื้อ และ การเช่ารถก็เป็นทางเลือกที่ดี ซึ่งช่วยในการให้ความยืดหยุ่น และ ความสะดวกสบายในการใช้รถในธุรกิจ คราวนี้ เรามาดูข้อเปรียบเทียบชัดๆกันเลยครับ ระหว่างซื้อรถ หรือ เช่ารถ ทางเลือกไหน เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณ และ องค์กร มากกว่ากันครับ

ซื้อรถ  Leasing - Hire Purchase

ซื้อรถ
 1. ต้องจ่ายเงินดาวน์ หรือ วงเงินประกัน
 2. ค่างวดเท่ากันทุกเดือน แต่ลูกค้าต้องรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมบำรุงเอง
 3. ลูกค้าต้องดูแลเรื่องต่อทะเบียน และพรบ. เอง
 4. ไม่มีรถใช้ขณะเข้าซ่อมบำรุง หรือ เกิดอุบัติเหตุกะทันหัน
 5. เปลี่ยนรุ่น และ แบบรถได้ยากเพราะเป็นทรัพย์สิน
 6. ลูกค้าต้องรับความเสี่ยงจากค่าเสื่อม และค่าซ่อมรถที่ไม่แน่นอนในอนาคต
 7. รถถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สินโดยระบบหักค่าเสื่อมปีละ 20% เป็นเวลา 5 ปี และสามารถหักได้สูงสุด 1,000,000 บาทเท่านั้นซึ่งเป็นภาระทางบัญชีเนื่องจากต้องควบคุมทรัพย์สิน
 8. ลูกค้าต้องจ่ายค่าซ่อมบำรุงเองซึ่งทำให้ยากต่อการคุมค่าใช้จ่าย หรือ งบประมาณ
 9. เข้าศูนย์บริการปกติ หรือ อู่ซ่อม

เช่ารถ  Long Term Rental

เช่ารถ
 1. ไม่ต้องจ่ายเงินดาวน์ หรือ เงินมัดจำ
 2. ค่าเช่าคงที่ทุกเดือน สะดวกสบายด้วยระบบ Full Maintenance Service 
 3. ลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องต่อทะเบียนประจำปี และพรบ.
 4. มีรถทดแทนในรถที่มีระดับเดียวกัน หรือ สูงกว่า เมื่อรถของคุณจำเป็นต้องเข้าศูนย์บริการ และ ส่งซ่อมเนื่องจากอาจจะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกับตัวรถ
 5. ลูกค้าสามารถเปลี่ยนรถได้ใหม่ตลอด ไม่ต้องขับรถตกรุ่น เพื่อความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์
 6. ลูกค้าไม่ต้องรับความเสี่ยงเรื่องของราคาซากสำหรับการขายต่อมือสอง
 7. ในทางบัญชี รถเช่า ไม่ถูกระบุว่าเป็นทรัพย์สิน แต่เป็นค่าใช้จ่าย จึงลดหย่อนภาษีได้ทั้งหมด หรือ ไม่เกิน 36,000 (นิติบุคคลเท่านั้น)  
 8. ลูกค้าไม่ต้องรับผิดชอบเรื่องค่าซ่อมบำรุง เพราะทางผู้ให้เช่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเอง
 9. สาขาที่คอยให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย และในบางแห่งมีศูนย์บริการมาตรฐานของยี่ห้อรถยนต์ พร้อมเป็นพันธ์มิตรกับศูนย์ B-Quik ทั่วประเทศ

เมื่อเริ่มเห็นความคุ้มค่าในการ เช่ารถให้กับบริษัท หรือ องค์กร ถ้าตัดสินใจเลือก เช่ารถแทนการซื้อ เราก็ควรเลือกเช่ารถยนต์กับ บริษัทเช่ารถ  ที่มีความน่าเชื่อถือ มีความชำนาญ และมีรถยนต์พร้อมให้ใช้งานตามที่ต้องการ ซึ่งโดยส่วนมาก บริษัทเช่ารถ มักใช้รถยนต์ที่เป็นปีใหม่ๆ ให้บริการ  อายุรถก็เป็นหนึ่งอย่างที่ต้องใส่ใจ เพราะยิ่งรถมีอายุมากก็ย่อมแสดงว่าเป็นรถที่มีการใช้งานมาอย่างยาวนานย่อมมีโอกาสเสียหาย หรือ ใช้งานได้ไม่เต็มสมรรถนะ ดังนั้นเราจึงควรเลือกบริษัทที่ใช้รถยนต์เช่าที่มีอายุตลาดโดยรวมไม่ควรเกิน 3 ปี หลังจากนั้นก็ควรเปลี่ยนคัน หรือ รุ่นใหม่ทันที เพื่อความสบายใจ และความปลอดภัยของผู้เช่ารถ
เช่ารถ
ซึ่งทาง แวนไทย คาราโอเกะ ทัวร์ ให้บริการ เช่ารถตู้พร้อมคนขับ สำหรับท่านที่ต้องการท่องเที่ยว หรือ เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นหมู่คณะ พร้อมมีบริการรับส่งจากสนามบินสุวรรณภูมิ ด้วยรถตู้สภาพใหม่ สะอาด มีการตรวจสภาพเป็นประจำ รวมไปถึงรถแท็กซี่นำเที่ยว หรือ รับ-ส่งสนามบิน รถส่วนบุคคล ให้ท่านได้เลือกใช้บริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของเราได้ที่ Tel : 083-776-3995 และ การชำระเงิน สามารถชำระค่าบริการผ่าน Paypal ที่สามารถชำระด้วยความรวดเร็ว มีความมั่นใจ และ ปลอดภัย เพียงแค่ป้อนที่อยู่อีเมล และ รหัสผ่าน ก็สามารถชำระเงินผ่าน Paypal ได้เลย

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ แวนไทย คาราโอเกะ ทัวร์ เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail