ค้นหา
ประเทศใดในโลกนี้บ้างที่ไม่ต้องขอ วีซ่า อัพเดท 2024

ประเทศใดในโลกนี้บ้างที่ไม่ต้องขอ วีซ่า อัพเดท 2024

ในปี 2024 มีหลายประเทศที่ผู้ถือหนังสือเดินทางของบางประเทศสามารถเข้าไปพำนักชั่วคราวได้โดยไม่ต้องขอ วีซ่า ล่วงหน้า ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสัมพันธ์ทางการทูตและข้อตกลงระหว่างประเทศ ตลอดจนวัตถุประสงค์และระยะเวลาในการพำนัก โดยมีรายละเอียดดังนี้

วีซ่า
 1. สหภาพยุโรป (EU)
     • พลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้อย่างอิสระโดยไม่ต้องขอวีซ่า
     • ประเทศสมาชิก EU ปัจจุบันมีจำนวน 27 ประเทศ หลังจากสหราชอาณาจักรออกจากสหภาพยุโรปในปี 2020

 2. อาเซียน
     • ภายใต้ข้อตกลงการเดินทางอาเซียน พลเมืองของประเทศสมาชิกอาเซียนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 30 วัน
     • ประเทศสมาชิกอาเซียนปัจจุบันมี 10 ประเทศ ได้แก่ บรูไนดารุสซาลาม กัมพูชา อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม

 3. ประเทศในกลุ่มอาเซียน+3
     • นอกเหนือจากประเทศสมาชิกอาเซียน ประเทศคู่เจรจาอาเซียนอีก 3 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น และเกาหลีใต้ ก็มีข้อตกลงผ่อนปรนการขอวีซ่าระหว่างกัน

 4. สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN)
     • ประเทศสมาชิกอาเซียนและจีน รัสเซีย และเกาหลีเหนือ มีข้อตกลงให้พลเมืองของกันและกันสามารถเข้าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าสำหรับการพำนักไม่เกิน 14 วัน

 5. รัฐกลุ่มประชาคมแปซิฟิกใต้ (Pacific Islands Forum)
     • ประเทศสมาชิกกลุ่มประชาคมแปซิฟิกใต้ เช่น ฟิจิ, ซามัว, ตองงา และวานูอาตู มีข้อตกลงให้ประชาชนสามารถเดินทางไปมาระหว่างกันได้โดยไม่ต้องขอวีซ่า

 6. ข้อตกลงการเดินทางระหว่างประเทศคู่สัญญา
      หลายประเทศมีข้อตกลงการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างกัน ยกตัวอย่างเช่น
        • ข้อตกลง 90 วันโดยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างนิวซีแลนด์และประเทศบางประเทศในละตินอเมริกา
        • ข้อตกลงเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์
        • ข้อตกลงการเดินทางโดยไม่ต้องขอวีซ่าระหว่างรัฐอเมริกันบางรัฐกับประเทศในละตินอเมริกาและแคริบเบียน
วีซ่า
อย่างไรก็ตาม แม้จะไม่จำเป็นต้องขอวีซ่า แต่ผู้เดินทางก็ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและระเบียบข้อบังคับของประเทศนั้นๆ อย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ การเข้าเมืองชั่วคราวโดยไม่ต้องขอวีซ่ามีข้อจำกัดด้านระยะเวลาอยู่อาศัยและวัตถุประสงค์ โดยไม่สามารถทำงานหรืออาศัยอยู่อย่างถาวรได้

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป แต่ควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากแหล่งข้อมูลอย่างเป็นทางการของแต่ละประเทศ เนื่องจากข้อตกลงและกฎระเบียบเหล่านี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามนโยบายของประเทศนั้นๆ

Website เราเป็นผู้ให้บริการรวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆอย่างครอบคลุม หนึ่งในนั้นก็คือ ให้บริการรับทำวีซ่า แปลภาษา หรือ ให้คำปรึกษาในด้านการทำวีซ่า  ซึ่งคุณสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการกับบริษัทที่คุณสนใจได้โดยตรงได้ใน At-Once ซึ่งเรารับหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างบริษัทกับผู้ที่สนใจใช้บริการครับ สามารถติดต่อสอบถามหรือติดตามกิจกรรมต่างๆของเราได้ที่ Facebook ครับ

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail