ค้นหา
Cost per Acquisition คืออะไร

Cost per Acquisition คืออะไร

Cost per Acquisition (CPA) เป็นการวัดประสิทธิภาพของการตลาดโดยการคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ใช้ในการได้รับผู้เข้าชมหรือลูกค้าใหม่ โดยหารจำนวนรายการหรือลูกค้าที่ได้รับเข้ามาด้วยค่าใช้จ่ายทั้งหมด ในส่วนนี้ การคำนวณ CPA สามารถทำได้โดยใช้สูตรง่าย ๆ คือ การหารค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการตลาดด้วยจำนวนผู้เข้าชมหรือลูกค้าที่ได้รับ 

Cost per Acquisition

Cost per Acquisition (CPA) เป็นตัวชี้วัดสำคัญในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เพราะมันช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมตลาดออนไลน์ได้โดยตรง โดยเฉพาะในการประเมินผลการลงทุนในการโฆษณา และ การตลาดผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย อีเมล และ อื่น ๆ

การวัด CPA ในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งช่วยให้ธุรกิจสามารถทราบถึงประสิทธิภาพของแต่ละแคมเปญโฆษณาหรือกิจกรรมการตลาดอื่น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับรายได้ที่ได้รับจากผู้เข้าชมหรือลูกค้าใหม่ นอกจากนี้ การวัด CPA ยังช่วยในการกำหนดงบประมาณการตลาด และ การตัดสินใจในการลงทุนในแต่ละช่องทางตลาดออนไลน์เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหมาะสมกับเป้าหมายของธุรกิจได้มากที่สุด

CPA (Cost per Acquisition) ในเชิง Digital Marketing คือต้นทุนในการได้ลูกค้าหนึ่งราย ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับการตลาดแบบ Affiliate โดยหลักการของ CPA คือการจ่ายเงินให้กับนายหน้าขายของออนไลน์เมื่อมีลูกค้ากดซื้อสินค้าจากลิงก์ของนายหน้า หรือมีการกระทำต่างๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเมื่อลูกค้ากรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งาน สมัครสมาชิก และซื้อสินค้าซ้ำ ซึ่งหลักในการจ่ายเงินจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของธุรกิจเองว่าต้องการอะไรโดยแต่ละธุรกิจอาจมีเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไป แตกต่างจากกลยุทธ์ CPC (Cost per Click) ที่บริษัทต้องจ่ายค่าโฆษณาเมื่อมีการคลิกเข้าชมสินค้าแม้จะไม่สามารถขายสินค้าได้ก็ตาม ธุรกิจจึงนิยมใช้ CPA มากกว่าเพราะได้ผลตอบแทนที่มากกว่ารายได้ที่เกิดจาก CPC นั่นเอง

การเข้าใจ และ การจัดการ CPA ในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งเป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจควรใส่ใจ เพื่อให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และ มีการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงขึ้นในการตลาดออนไลน์ของพวกเขา

Cost per Acquisition (CPA) มีบทบาทสำคัญมากในดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง เนื่องจากมันช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดประสิทธิภาพของกิจกรรมตลาดออนไลน์ได้อย่างแม่นยำ และ ทราบถึงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการได้รับลูกค้าหรือผู้เข้าชมใหม่เป็นจำนวนเงิน

นี่คือบทบาทสำคัญของ CPA

1. วัดประสิทธิภาพการลงทุน

วัดประสิทธิภาพการลงทุน

CPA ช่วยให้ธุรกิจสามารถวัดว่าการลงทุนในการโฆษณา และ การตลาดในแต่ละแคมเปญหรือช่องทางออนไลน์มีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการเปรียบเทียบระหว่างรายได้ที่ได้รับและค่าใช้จ่าย

2. ช่วยปรับแต่งแผนการตลาด

ช่วยปรับแต่งแผนการตลาด

การทราบ CPA ช่วยธุรกิจในการปรับแผนการตลาดโดยอัตราตอบแทนที่ได้รับจากแต่ละแคมเปญ ซึ่งจะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมาย และ งบประมาณได้อย่างเหมาะสม

3. การตัดสินใจการลงทุน

การตัดสินใจการลงทุน

การทราบ CPA ช่วยให้ธุรกิจตัดสินใจในการลงทุนโฆษณา และ การตลาดในแต่ละช่องทางออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับกำไร

4. เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

เพิ่มประสิทธิภาพการตลาด

โดยการทราบ CPA ธุรกิจสามารถปรับปรุงกิจกรรมตลาดในอนาคตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดค่าใช้จ่ายในการได้รับลูกค้าใหม่


ดังนั้น การวัด CPA เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมตลาดออนไลน์ และ มีบทบาทสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ และ มีการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูงในการตลาดออนไลน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือ ต้องการการโปรโมทสินค้า
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วัน


บทความที่เกี่ยวข้อง