ค้นหา
ใบอนุญาตทำงานคืออะไร และสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทำงานต่างประเทศ

ใบอนุญาตทำงานคืออะไร และสิ่งที่ควรรู้ก่อนไปทำงานต่างประเทศ

การไปทำงานที่ต่างประเทศนั้น ไม่ใช่แค่เป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเอง อีกทั้งยังได้เรียนรู้เรื่องของวัฒนธรรม ไลฟ์สไตล์คนของพื้นถิ่น และยังสามารถสร้างรายได้ที่มากกว่า พร้อมกับสร้างอนาคตให้กับตัวเอง ซึ่งสิ่งที่ต้องจำเป็นเกี่ยวกับการไปทำงานที่ต่างประเทศเลยก็คือ ใบอนุญาตทำงานคืออะไร และจะต้องทราบถึงในส่วนไหนบ้างก่อนตัดสินใจไปทำงานที่ต่างประเทศครับ 

ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร

ใบอนุญาตทำงาน
ใบอนุญาตทำงาน นั้น คือ ใบอนุญาตที่ใช้เพื่อประกอบอาชีพของชาวต่างชาติ เป็นเอกสารที่สำคัญของชาวต่างชาติเมื่อต้องเดินทางไปทำงานในประเทศอื่นๆ เพื่อทำธุรกิจ กิจการต่างๆ หรือการเป็นลูกจ้างตามระยะเวลาของสัญญา โดยเหล่านายจ้างนั้นจะเป็นผู้ดำเนินการขอ ใบอนุญาตทำงาน ให้ โดยจะต้องได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานของรประเทศนั้นๆ เมื่อ ใบอนุญาตทำงาน หมดอายุ จะต้องทำการต่อใหม่ทันที และ หากลูกจ้างมีการปรับเปลี่ยนงาน ปรับเปลี่ยนนายจ้าง ก็จะต้องดำเนินการขอใบอนุญาตทำงานใหม่อีกครั้ง

ซึ่งการไปทำงานที่ต่างประเทศนั้น มักจะพบกับคำถามที่ว่า “คุณมีใบอนุญาตทำงานหรือไม่” ซึ่งเป็นคำถามยอดฮิตเมื่อเราจะไปทำงานที่ต่างประเทศ ใบอนุญาตทำงาน นั้นไม่ได้มีความหมายว่า หากเรามี ใบอนุญาตทำงาน จะสามารถทำงานได้ทุกอย่างในประเทศนั้นๆ แต่ถ้าหากมีใบอนุญาตทำงานนั้นจะมีความได้เปรียบในการสมัครงานเพราะเป็นตัวบ่งบอกว่าคุณเอง มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนสมบูรณ์ ทำให้นายจ้างใหม่ทำเรื่องในการขอใบอนุญาตได้ง่ายและมั่นใจในการรับคุณเข้าทำงานมากยิ่งขึ้น 

ตัวอย่าง ถ้าหากคุณนั้น มีความต้องการที่จะเดินทางไปยังประเทศจีน เพื่อเข้าทำงาน นอกจากในเรื่องทักษะของในตัวภาษาแล้ว ยังจะต้อง ขอวีซ่าทำงานประเภท Z ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ว่าจะต้องมีประสบการณ์ทำงานสายนั้น มาอย่างน้อย 2 ปี และจะต้องไม่มีประวัติอาชญากรรม โดยสิ่งที่จะต้องมีในการขอวีซ่านั้นคือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ และจดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ประเทศจีนที่ได้รับมอบอำนาจมาเท่านั้น วีซ่าที่ขอนั้นจะมีอายุเพียง 3 เดือน เมื่อหลังเดินทางถึงจีนจำเป็นที่จะต้องขอใบอนุญาตพำนักระยะยาว เพื่อให้ได้ทำงานได้สูงสุดถึง 5 ปี

"การได้ทำงานที่ต่างประเทศ
นับว่าเป็นความฝัน
ของใครหลายๆคน"
สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจไปทำงานยังต่างประเทศ


เอกสาร

1. เรื่องเอกสาร

เอกสารและหลักฐานที่แสดงว่าไปทำงานได้อย่างถูกกฎหมาย สิ่งที่จำเป็นเลยก็คือ วีซ่าและใบอนุญาตทำงาน ส่วนในตัวเอกสารอื่นๆนั้น ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของนายจ้างแต่ละคนและแต่ละประเทศ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไป แต่อย่างไรก็จะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ทางการของรัฐบาลประเทศนั้นๆ

ภาษา

2. ภาษาต้องพร้อม

ภาษาสากลนั้นก็คือภาษาอังกฤษ ที่เราจะต้องมีความชำนาญ และได้สื่อสาร หรือ ใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ถ้าหากเราไปทำงานที่ประเทศอื่นๆ เช่น จีน ใต้หวัน เยอรมัน เกาหลี สเปน หรือ ฝรั่งเศส ล้วนแต่มีภาษาประจำชาติของตัวเอง การที่เราสามารถพูดภาษาประจำชาติของประเทศที่เราจะไปทำงานนั้น เป็นสิ่งที่นายจ้างจะนำมาพิจารณาในการจ้างงาน และได้เปรียบกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ

ทักษะในการทำงาน

3. ทักษะในการทำงาน

การที่เรามีความรู้ และประสบการณ์ในอาชีพนั้นๆ มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการไปทำงานต่างประเทศ จะช่วยให้นายจ้างตกลงที่จะจ้างคุณ อีกทั้งต่างประเทศยังมีสาขาอาชีพที่ขาดแคลนแรงงาน หรือ สาขาอาชีพที่จะต้องใช้ความรู้ ความชำนาญเฉพาะ สาขาอาชีพเหล่านี้ยังให้ผลตอบแทนที่ดีอีกด้วย

วางแผนค่าใช้จ่าย

4. การเงินและการวางแผนค่าใช้จ่าย

ในส่วนของการเงิน ยกตัวอย่าง ถ้าหากจะต้องเดินทางไปต่างประเทศ จำเป็นที่จะต้องมีเงินฝากตามจำนวนที่ระบุไว้ตามเงื่อนไขของแต่ละประเทศ  เมื่อนายจ้างตอบตกลงรับเข้าทำงานแล้วนั้น ควรจะต้องคำนวณในส่วนของค่าใช้จ่ายอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นของส่วนเงินเดือน ค่าที่พัก ค่าครองชีพ ภาษีที่จะต้องจ่าย และค่าจิปาถะต่างๆในชีวิตประจำวัน ซึ่งค่าครองชีพในแต่ละประเทศนั้นมีความแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง จึงจำเป็นที่จะต้องคำนวณค่าใช้จ่ายให้ดี

เงื่อนไขการทำงานต้องเคร่งครัด

5. เงื่อนไขการทำงานของบริษัทนั้นๆ

นายจ้าง หรือ บริษัท ในแต่ละที่นั้น จะมีเงื่อนไขการทำงานที่แตกต่างกันออกไป ทั้งชั่วโมงการทำงาน วันหยุด การลา สวัสดิการ หรือ ประกันสุขภาพต่างๆ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆในการทำงาน เราจะต้องนำมาพิจารณา และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะตามมาได้ ในส่วนของอัตราค่าจ้างที่ได้รับนั้น จำเป็นที่จะต้องทราบถึงรายละเอียด ค่าจ้าง สวัสดิการ ต่างๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทที่เราได้ทำการสมัครไว้ 

เตรียมตัวเรื่องสุขภาพ

6. เตรียมตัวเรื่องสุขภาพ

หากสุขภาพของเราไม่แข็งแรง มีโรคประจำตัว หรือมีโรคต้องห้ามในการ ไปทำงานต่างประเทศ เราจะต้องทำการพิจารณาตัวเองให้ดีก่อนไปทำงานยังต่างประเทศ เพื่อจะให้ไม่เกิดปัญหาหรือเสียเวลา

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

7.ตรวจสอบประวัติอาชญากรรม

จะต้องไม่เคยต้องโทษจำคุกในความผิดตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง หรือ เคยต้องโทษในคดียาเสพติดต่างๆ เพราะฉะนั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้ไปทำงานในต่างประเทศได้


การเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศ ถือว่าเป็นความฝันของใครหลายๆคน แต่อาจจะมีข้อกังวลในเรื่องของเอกสาร ใบอนุญาตทำงาน หรือ วีซ่า ต่างๆ แน่นอนว่าคุณควรใช้บริการจากบริษัทผู้เชี่ยวชาญโดยตรง เพื่อลดระยะเวลา และ ลดข้อผิดพลาด ในการออกเอกสาร อย่างเช่น บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัด
ใบอนุญาตทำงาน
เนื่องจาก บริษัท เอ.เอ็น.เอ็ม.2219 บิสซิเนส จำกัดเป็นผู้ให้บริการ ขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าทุกประเภท และต่อวีซ่าทำงานให้กับชาวต่างชาติ รับขอโค้วต้าให้กับต่างชาติ 3 สัญชาติ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์โดยตรงด้วยมาตราฐาน และตามระเบียบข้อบังคับอย่างถูกต้อง และยังมีอีกหลากหลายบริการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-115-2778 หรือ Line id : anm2219

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail