ค้นหา
สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร และมีวิธีการสมัครอย่างไรบ้าง

สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร และมีวิธีการสมัครอย่างไรบ้าง

สินเชื่อมีหลายประเภทตามวัตถุประสงค์และเงื่อนไขต่าง ๆ ของการกู้ยืม เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ให้กู้ยืมเพื่อการบริโภคหรือการใช้เงินส่วนตัว สินเชื่อรถยนต์ที่ใช้เงินกู้เพื่อซื้อรถยนต์ สินเชื่อที่ใช้สำหรับการศึกษา เช่น กู้ยืมเพื่อการศึกษาระดับพื้นฐาน หรือ กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น เป็นต้น

อีกทั้งยังมีการแบ่งสินเชื่อตามเงื่อนไขการชำระเงิน เช่น สินเชื่อแบบคงที่ ที่อัตราดอกเบี้ยและผ่อนชำระเงินคงที่ตลอดระยะเวลากู้ยืม สินเชื่อแบบผ่อนชำระที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและผ่อนชำระเงินตามเวลา และสินเชื่อแบบเปลี่ยนค่าใช้จ่ายที่เรียกว่า "revolving credit" ที่ผู้กู้ยืมสามารถยืดหยุ่นในการใช้เงินและชำระหนี้ตามต้องการของตนได้ โดยทั่วไปสินเชื่อแบบนี้มักจะมีบัตรเครดิตเป็นตัวแทนอย่างชัดเจน

การตั้งชื่อและการแบ่งประเภทของสินเชื่ออาจแตกต่างไปตามประเทศและระบบการเงินของแต่ละท้องถิ่นด้วย แต่สำหรับทางทั่วไปแล้ว สินเชื่อส่วนบุคคล ทั่วไปสามารถแบ่งออกเป็นประเภทหลัก ๆ ดังนี้

สินเชื่อบุคคล

1.สินเชื่อบุคคลที่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

ซึ่งต้องมีการจดจำนองหรือหลักทรัพย์ในการกู้ยืม เช่น สินเชื่อสินทรัพย์ เช่น สินเชื่อจดจำนองบ้าน หรือสินเชื่อประกันตัว โดยที่หลักประกันเหล่านี้จะถูกยึดโดยธนาคารหรือหน่วยงานการเงินหากผู้กู้ไม่ชำระหนี้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้


2.สินเชื่อบุคคลที่ไม่มีทรัพย์สินเป็นหลักประกัน

สินเชื่อที่ไม่ต้องมีการจดจำนองหรือหลักทรัพย์เป็นประกัน เช่น บัตรเครดิต หรือ สินเชื่อส่วนบุคคล ที่ไม่มีการระบุวัตถุประสงค์การใช้เงิน


3.สินเชื่อสำหรับธุรกิจ

สินเชื่อที่ให้แก่ธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ เพื่อการลงทุน หรือเพื่อการดำเนินกิจการประจำวัน เช่น สินเชื่อทางธุรกิจ หรือสินเชื่อสำหรับการลงทุนในโครงการต่าง ๆ


4.สินเชื่อสำหรับการศึกษา

สินเชื่อที่ให้แก่บุคคลที่ต้องการเรียนรู้หรือพัฒนาทักษะเพิ่มเติม เช่น กู้ยืมเพื่อการศึกษาขั้นต่ำ หรือกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่สูงขึ้น


สำหรับประเทศแต่ละประเทศอาจมีการแบ่งประเภทของสินเชื่อที่แตกต่างกันไปอย่างมาก แต่ประเภทหลัก ๆ ข้างต้นเป็นที่พบมากในหลายประเทศทั่วโลก  ทาง   At-Once   เองนั้น เป็น Website รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆ รวมถึง   บริษัทสินเชื่่อ   สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์และบริการสินเชื่อต่างๆ  คุณสามารถเข้ามายัง Website ของเราเพื่อทำการติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ด้วยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเรา ซึ่งทำให้คุณสะดวกต่อการใช้บริการมากที่สุด และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่   Facebook

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail