ค้นหา
ประเภท เศษพลาสติก ที่สามารถขายได้

ประเภท เศษพลาสติก ที่สามารถขายได้

เศษพลาสติก ถือเป็นปัญหาสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน แต่หากได้รับการจัดการอย่างถูกวิธี เศษพลาสติก กลับสามารถก่อให้เกิดประโยชน์ที่หลากหลาย เช่น การนำไปรีไซเคิล การนำไปผลิตพลังงาน การนำไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร การนำไปใช้ในการก่อสร้าง หรือ การนำไปใช้ในงานศิลปะและการตกแต่ง ซึ่งการนำการนำ เศษพลาสติก มาใช้ให้เกิดประโยชน์เหล่านี้ จึงเป็นการช่วยลดปัญหาขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับทรัพยากรที่อาจถูกมองว่าเป็นของเสีย นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและลดของเสียให้น้อยที่สุด

แต่ในปัจจุบัน การรีไซเคิลเศษพลาสติก เป็นเรื่องที่ได้รับความสนใจและเป็นประเด็นสำคัญในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดย เศษพลาสติก หลากหลายประเภทสามารถขายได้และถูกนำมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งมีพลาสติกแต่ละประเภทดังต่อไปนี้

เศษพลาสติก

     1. พลาสติกประเภท PET (Polyethylene Terephthalate)

 • พบได้ในขวดน้ำดื่ม ขวดน้ำอัดลม และบรรจุภัณฑ์อาหาร
 • เป็นพลาสติกที่มีมูลค่าสูงและสามารถนำมารีไซเคิลได้ง่าย
 • สามารถนำไปผลิตเป็นเส้นใยสังเคราะห์ ถุงพลาสติก และผลิตภัณฑ์กลับมาใช้ใหม่

     2. พลาสติกประเภท HDPE (High Density Polyethylene)

 • พบได้ในขวดนมและน้ำยาทำความสะอาด ถุงพลาสติกใส่ของ และทุ่นลอยน้ำ
 • เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงและทนทาน สามารถนำมารีไซเคิลได้ดี
 • สามารถนำไปผลิตเป็นถังขยะ ท่อน้ำ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ

     3. พลาสติกประเภท PVC (Polyvinyl Chloride)

 • พบได้ในท่อน้ำ ฉนวนสายไฟ และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์
 • เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น สามารถนำมารีไซเคิลได้
 • สามารถนำไปผลิตเป็นท่อ พรม และผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคาร

     4. พลาสติกประเภท LDPE (Low Density Polyethylene)

 • พบได้ในถุงพลาสติก ฟิล์มห่อหุ้ม และฝาปิดขวด
 • เป็นพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นและสามารถขึ้นรูปได้ง่าย สามารถนำมารีไซเคิลได้
 • สามารถนำไปผลิตเป็นถุงพลาสติก ฟิล์ม และผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อื่น ๆ

     5. พลาสติกประเภท PP (Polypropylene)

 • พบได้ในฝาขวด กระป๋อง และบรรจุภัณฑ์ทางการแพพทย์
 • เป็นพลาสติกที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อความร้อน สามารถนำมารีไซเคิลได้
 • สามารถนำไปผลิตเป็นเครื่องใช้ในครัวเรือน ชิ้นส่วนรถยนต์ และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
พลาสติก

การแยก เศษพลาสติก ตามประเภทและส่งขายให้กับศูนย์รับซื้อหรือโรงงานรีไซเคิลนั้น จะช่วยให้เกิดการนำพลาสติกกลับมาใช้ใหม่และลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้ในที่สุด แต่ถ้าหากเราเป็นบุคคลทั่วไปที่มี เศษเหล็ก หรือ เศษพลาสติก อยู่เต็มบ้านไปหมด ก็สามารถติดต่อ บริษัทที่ให้บริการ รับซื้อเศษเหล็ก ได้โดยตรง อย่างเช่น บริษัท แสงดาว รีไซเคิล จำกัด
รับซื้อพลาสติกรีไซเคิล
โดยทาง บริษัท แสงดาว รีไซเคิล จำกัด นั้น ให้บริการ รับซื้อพลาสติกรีไซเคิล เช่น เศษเหล็ก เศษเหล็กรีไซเคิล เศษพลาสติก ชิ้นงานพลาสติก รีไซเคิล รับซื้อเหล็กเหลือใช้จากไซต์งานก่อสร้าง รับซื้อเหล็กเก่า เหล็กมือสอง แป๊ปประปามือสองทุกความยาว เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหลือใช้ เหล็กกล่อง เหล็กบีม เหล็กเพลท ชีทไพล์ โซ่เหล็กเก่า จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเศษเหล็ก ชนิดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของเราได้ที่ Tel : 089-010-5543

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท แสงดาว รีไซเคิล จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail