ค้นหา
คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ออกมากี่ลักษณะ

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ แบ่งได้ออกมากี่ลักษณะ

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีหลายลักษณะตามความต้องการและลักษณะของสินค้าที่จะเก็บรักษาอุณหภูมิ ซึ่ง คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ สามารถแบ่งออกมาได้หลายลักษณะ ซึ่งเราสามารถแบ่งคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิได้เป็นหลายลักษณะดังนี้

1. คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิเย็น (Cold Storage)

  • ใช้สำหรับเก็บสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิต่ำ  ลดความเสี่ยงในการทำลาย หรือ ทำให้สินค้าเสื่อมเสีย
  • มักใช้สำหรับสินค้าที่ต้องการแช่เย็น หรือ แช่แข็ง เช่น ผัก  ผลไม้  เนื้อสัตว์  และ สินค้าอุปโภคบริโภค
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

2. คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิร้อน (Hot Storage)

  • ใช้สำหรับเก็บสินค้าที่ต้องการอุณหภูมิสูง เช่น สินค้าที่ต้องการการเคลื่อนไหวขึ้น หรือ กระตุ้นการผลิต
  • มักใช้สำหรับสินค้าเซรั่ม, วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต หรือ สินค้าที่ต้องการความร้อนสูง
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

3. คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิห้อง (Ambient Storage)

  • ใช้สำหรับเก็บสินค้าที่ไม่จำเป็น ต้องควบคุมอุณหภูมิอย่างเคร่งครัด
  • สามารถใช้สำหรับสินค้าที่มีอุณหภูมิโดยรอบสภาวะทั่วไป เช่น ของซื้อขายทั่วไปในห้างสรรพสินค้า
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

4. คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิแบบมีเทคโนโลยี (Technologically Advanced Storage)

  • ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่เพื่อควบคุมอุณหภูมิ เช่น การใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติ เครื่องมือวัดอุณหภูมิ และ ระบบตรวจสอบคุณภาพ
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

5. คลังสินค้าที่ใช้เทคโนโลยีการจัดการข้อมูล (Data-Driven Storage)

  • ใช้เทคโนโลยีการเก็บข้อมูล และ การวิเคราะห์เพื่อปรับการควบคุมอุณหภูมิตามข้อมูลประสิทธิภาพการจัดเก็บ
  • สามารถปรับตัวเองตามข้อมูลปริมาณการจำหน่าย และ อุณหภูมิสภาพภูมิอากาศ
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

การเลือกใช้ลักษณะของ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าที่จะเก็บรักษา และความต้องการของธุรกิจ หรือ องค์กรที่ใช้งาน ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ คือการรักษา ควบคุมอุณหภูมิของสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้านั้น ๆ ตลอดระยะเวลาที่เก็บรักษา วัตถุประสงค์ที่สำคัญมีดังนี้

คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ

1. รักษาคุณภาพของสินค้า

การควบคุมอุณหภูมิช่วยลดการสูญเสีย และ ทำลายของสินค้าที่มีอุณหภูมิต่ำ หรือ สูงมาก เช่น การเก็บรักษาอาหารที่ต้องการอุณหภูมิเย็น

2. ป้องกันความเสียหายของสินค้า

การควบคุมอุณหภูมิช่วยลดความเสี่ยง ที่อาจจะทำให้สินค้าเสียหายได้เมื่อเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติ

3. ปฏิบัติตามกฎหมาย และ มาตรฐาน

บางสินค้า เช่น ยา วัตถุอาหาร หรือ สินค้าทางการแพทย์ ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย และ มาตรฐานเกี่ยวกับการจัดเก็บ และ ขนส่ง

4. รองรับความต้องการของตลาด

การควบคุมอุณหภูมิช่วยให้ธุรกิจสามารถตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องเสี่ยงต่อการสูญเสียของสินค้า

5. เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บ

การใช้ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ช่วยลดความสูญเสียและทำให้กระบวนการจัดเก็บสินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. สนับสนุนความยืดหยุ่น

การมีคลังสินค้าที่สามารถปรับตัวเองตามความต้องการ ทำให้ธุรกิจสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในการจำหน่าย และ ความต้องการของลูกค้าได้

วัตถุประสงค์เหล่านี้ช่วยให้ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นส่วนสำคัญในการรองรับการทำธุรกิจและการบรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจในด้านการจัดเก็บและขนส่งสินค้าที่มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ การควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการจัดเก็บ และ กระบวนการขนส่งเป็นส่วนสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้าและความพึงพอใจของลูกค้า การใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและการบรรจุสินค้าที่เหมาะสมเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่ง ซึ่งการ ขนส่งควบคุมอุณหภูมิ นั้นมีรายละเอียดของการขนส่งมากกว่าการขนส่งโดยปกติทั่วไป ซึ่งจะต้องใช้บริษัทผู้เชี่ยวชาญ และ มีความเป็นมืออาชีพในการให้บริการการขนส่งควบคุมอุณหภูมิ 


โดยทางบริษัท บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์  (ประเทศไทย) จำกัด  ให้บริการคลังสินค้าและขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GHPs, Food Defense, GSDP  ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน
คลังสินค้าที่ควบคุมอุณหภูมิ
บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บขนส่ง และดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และดูแลความปลอดภัยของอาหารเป็นสำคัญมีพื้นที่ขนถ่ายสินค้ากว้างขวางยืดหยุ่นให้มีพื้นที่สำหรับการคัดแยก การกระจายสินค้า ซึ่งสารทำความเย็นจากธรรมชาติ ไฟ LED จะช่วยประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่คงคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อบริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ 02-337-3013 หรือ Line id : @495apobz

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail