ค้นหา
ให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การให้เช่าพื้นที่เพื่อจัดเก็บสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มักมีข้อดีของการเช่าโรงงานและเช่าโกดังคลังสินค้าอันดับแรกก็คือเรื่องของความประหยัด เพราะเงินทุนที่ใช้ในการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังคลังสินค้านั้นน้อยมากเมื่อเทียบการซื้อหรือการก่อสร้างคลังสินค้าหรือโรงงานขึ้นใหม่ ทำให้ผู้ประกอบการอุ่นใจและหมดกังวลเรื่องเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเริ่มธุรกิจหรือต่อยอดธุรกิจด้านอื่น ๆ

การเช่าคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิในพื้นที่จึงถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการต่างๆ ทั้งในแง่การจัดเก็บ และ กระจายสินค้า ขณะที่การเติบโตของเมือง จังหวัดเชียงใหม่จัดเป็นเมืองใหญ่อันดับที่สองของประเทศไทยรองจากกรุงเทพฯ โดยสามารถวิเคราะห์การเติบโตของเมืองได้เป็น 2 ส่วนหลักด้วยกัน คือ ส่วนของตัวเมืองเชียงใหม่ และส่วนพื้นที่นอกตัวเมือง 

ในเชียงใหม่ถือว่าขยายตัวรับกับเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการเติบโตทั้งอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย โครงการเชิงพาณิชย์ เช่น ศูนย์การค้าต่าง ๆ และประเภทโรงแรม-รีสอร์ต-โฮสเทล ส่วนตลาดอาคารสำนักงานไม่ค่อยเติบโตมากนัก รวมถึง คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ให้เช่า เพราะธุรกิจในเชียงใหม่ส่วนใหญ่เป็นเอสเอ็มอี เน้นใช้ที่พักอาศัยเป็นที่ทำการค้า และสำนักงาน

เชียงใหม่ในปัจจุบันต้องถือว่าเติบโตกว่าในอดีตมาก จากเศรษฐกิจ 2 ขา นั่นคือ ขาการท่องเที่ยวและขาเศรษฐกิจท้องถิ่น ทำให้หลายพื้นที่ในอำเภอเมืองเชียงใหม่เติบโต มีห้างค้าปลีกระดับกลางเกิดขึ้นหลายแห่ง ศูนย์การค้าขยายตัว โรงแรม รีสอร์ตใหม่ ๆ สถานที่ท่องเที่ยวใหม่ ๆ ในรูปแบบสร้างเองเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหาร เชียงใหม่ คาเฟ่ เชียงใหม่ เกิดขึ้นจำนวนมาก จนมีผลให้อำเภอใกล้เคียงเติบโตตามไปด้วยเช่นกัน เช่น หางดง สันกันแพง แม่ริม ดอยสะเก็ด

สินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ข้อดีของการเช่าโรงงานหรือเช่าโกดังเช่าคลังสินค้า 8 ประการ พร้อมคำอธิบาย ดังนี้

 1. ใช้เงินทุนน้อยกว่าการซื้อหรือสร้างใหม่
  การเช่าโรงงานหรือคลังสินค้านั้นต้องใช้เงินลงทุนเริ่มแรกน้อยกว่าการซื้อหรือก่อสร้างขึ้นใหม่มาก เนื่องจากไม่ต้องจ่ายค่าที่ดิน ค่าก่อสร้าง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทำให้ประหยัดกระแสเงินสดและเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจได้มาก

 2. ค่าเช่าสามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้
  ข้อดีของการเช่าโรงงานและเช่าคลังสินค้าที่หลายคนคิดไม่ถึงก็คือผลประโยชน์ทางภาษี เพราะเราสามารถนำใบเสร็จค่าเช่าคลังสินค้าหรือใบเสร็จค่าเช่าโรงงานไปเป็นค่าใช้จ่ายในการลดหย่อนภาษี  ค่าเช่าโรงงานหรือคลังสินค้าสามารถนำไปคำนวณเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของบริษัท และนำไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายทางภาษีและลดภาระภาษีให้กับธุรกิจได้

 3. ไม่มีค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรักษา
  เมื่อเช่าโรงงานหรือคลังสินค้า ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร เครื่องจักร และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เนื่องจากเป็นหน้าที่ของเจ้าของหรือผู้ให้เช่า ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้มาก

 4. สามารถใช้เวลาไปกับธุรกิจหลักได้มากขึ้น 
  ด้วยการเช่าโรงงานหรือคลังสินค้า ผู้ประกอบการไม่ต้องสูญเสียเวลาและแรงงานไปกับการดูแลบำรุงรักษาอาคารและสิ่งปลูกสร้าง สามารถโฟกัสไปที่ธุรกิจหลักและการบริหารจัดการได้อย่างเต็มที่ การทำธุรกิจอะไรก็ตาม ผู้ประกอบการนั้นแทบจะต้องสละเวลาทั้งหมดของตัวเองมาลงแรงให้กับกิจการนั้นๆ ซึ่งการที่จะต้องมาแบ่งเวลาอันแสนมีค่าเพื่อมาดูการก่อสร้างโรงงานหรือคลังสินค้า ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบก่อสร้าง การหาผู้รับเหมา การติดตามงานก่อสร้างและต้องคอยหาช่างมาซ่อมแซมอาคารเป็นต้น  

 5. มีความยืดหยุ่นในการขยายหรือย้ายสถานที่ 
  เมื่อสัญญาเช่าหมดอายุ ผู้ประกอบการสามารถเลือกที่จะขยายพื้นที่หรือย้ายสถานที่ไปยังทำเลที่ดีกว่าได้ง่าย มีความยืดหยุ่นมากกว่าการเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์

 6. สามารถเลือกทำเลที่ตั้งได้ตามความเหมาะสม
  การเช่าให้โอกาสในการเลือกพื้นที่และทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจและการขนส่ง เพื่อประโยชน์ในการเข้าถึงลูกค้า แรงงาน และเส้นทางคมนาคมได้อย่างสะดวก

 7. ไม่มีความเสี่ยงจากการลดมูลค่าอสังหาริมทรัพย์
  เนื่องจากไม่ได้เป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ ผู้เช่าจึงไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงจากการลดมูลค่าของอาคารและที่ดินในอนาคต ซึ่งเป็นความเสี่ยงของเจ้าของทรัพย์สิน

 8. มีทางเลือกในการเช่าระยะสั้นหรือระยะยาว
  สามารถเลือกเช่าระยะสั้นหรือระยะยาวได้ตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจและสถานะทางการเงิน มีความยืดหยุ่นมากกว่าการเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
บริการคลังสินค้า

การเช่าโรงงานหรือคลังสินค้านั้นมีข้อดีที่น่าสนใจหลายประการ ทั้งในด้านการลงทุน ค่าใช้จ่าย ภาษี ความยืดหยุ่น และการจัดการทรัพยากร เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลดภาระและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน แต่ถ้าหากจะใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิให้เช่า คงไม่พ้น บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด

• ให้บริการคลังให้เช่า คลังควบคุมอุณหภูมิ จังหวัดเชียงใหม่ 
• พื้นที่มากกว่า 5,000 ตร.ม. 
• เดินทางสะดวก 
• อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจ 
• ศูนย์กลางกระจายสินค้าที่ดี
บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด สามารถจัดการสินค้าได้หลากหลายตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงส่วนประกอบที่มีความแม่นยำ และแม้กระทั่งการขนส่งพืชสำหรับการก่อสร้างโรงงานในต่างประเทศ เราสนับสนุนธุรกิจระดับโลกของลูกค้าของเราด้วยการนำเสนอการขนส่งข้ามพรมแดนรวมถึง Express Series ที่ช่วยลดเวลาการขนส่งทางทะเลไปยังญี่ปุ่น อีกทั้งยังให้บริการคลังสินค้าและขนส่งควบคุมอุณหภูมิ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GHPs, Food Defense, GSDP ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ 02-337-3013 Sales Department : 063-269-0135 (คุณสมคิด)  Sales Department : 061-393-7998 (คุณวนิดา) หรือ Line id : @495apobz

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น !

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

บทความที่เกี่ยวข้อง