ค้นหา
ขั้นตอนการปฎิบัติงานของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ขั้นตอนการปฎิบัติงานของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นสถานที่ที่สำคัญในการจัดเก็บสินค้าที่ต้องการการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อรักษาคุณภาพของสินค้า เช่น อาหารแช่แข็ง, ยา, วัสดุชีวภาพ และ สินค้าที่ต้องการเก็บรักษาในเงื่อนไขอุณหภูมิที่เหมาะสม การดำเนินงานของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่สำคัญ ในวันนี้ทางเราจะมาอธิบายถึงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ในการให้บริการ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ว่ามีอย่างไรบ้าง เบื้องต้นเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้บริการ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ก่อนเลยครับ ว่ามีอย่างไรบ้าง

1. การรับบริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การใช้บริการ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เริ่มต้นด้วยกระบวนการรับบริการที่ดี ซึ่งสามารถทำได้โดยการติดต่อกับผู้ให้บริการ และ ทำความเข้าใจถึงขั้นตอน และ เงื่อนไขต่างๆ 

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

1.1 ตรวจสอบความเข้าใจในความต้องการ

ทำความเข้าใจถึงความต้องการของลูกค้าในการควบคุมอุณหภูมิของสินค้า

1.2 ตรวจสอบความเหมาะสมของคลังสินค้า

ตรวจสอบว่า คลังสินค้า มีความเหมาะสมกับลักษณะของสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

1.3 กำหนดเงื่อนไขการบรรจุหีบห่อ

พิจารณาเงื่อนไข และวิธีการบรรจุหีบห่อที่ต้องการเพื่อเป็นการรักษาสภาพสินค้า

1.4 ตรวจสอบระบบติดตาม

ทราบถึงระบบติดตามสินค้าที่ใช้เพื่อตรวจสอบตำแหน่ง และสถานะของสินค้า

2. กระบวนการการจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

เมื่อสินค้าถูกนำเข้า คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ กระบวนการการจัดเก็บสินค้าเป็นขั้นตอนสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของสินค้า ต้องให้ความสำคัญกับการรักษาความสดของสินค้า

การจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า

2.1 การจัดเก็บตามความเหมาะสม

จัดเก็บสินค้าตามลักษณะ และเงื่อนไขที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ

2.2 การใช้เทคโนโลยีควบคุม

ใช้เทคโนโลยีควบคุมอุณหภูมิเพื่อรักษาสภาพสินค้า

2.3 การติดตามตำแหน่งของสินค้า

ใช้ระบบติดตามสินค้าเพื่อทราบถึงตำแหน่งที่แน่นอนของสินค้าในคลัง

2.4 การตรวจสอบสภาพสินค้า

ตรวจสอบสภาพของสินค้าเป็นประจำเพื่อตระหนักถึงความเสียหาย

3.กระบวนการจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนสุดท้ายคือ การจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าที่มีความเย็น การรักษาความเย็นในทุกระยะทางมีความสำคัญต่อคุณภาพของสินค้า

การจัดส่งสินค้า

3.1 การใช้บริการขนส่งที่เหมาะสม

เลือกบริการขนส่งที่สามารถรักษาอุณหภูมิได้ตลอดทาง

3.2 การติดตามการขนส่ง

ใช้ระบบติดตามสินค้าเพื่อทราบถึงตำแหน่ง และสถานะของสินค้าในขณะที่กำลังขนส่ง

3.3 การให้บริการเสริม

ให้บริการเสริม เช่น การแจ้งเตือนทางออนไลน์ การตรวจสอบสินค้า หรือ บริการตรวจวัดอุณหภูมิ

4. การตรวจสอบ และรายงานผล

ท้ายที่สุด การตรวจสอบ และรายงานผลเป็นขั้นตอนที่สำคัญเพื่อให้ลูกค้าทราบถึงความถูกต้อง และประสิทธิภาพของการบริการ

การตรวจสอบ

4.1 การตรวจสอบข้อมูลการบริการ

ตรวจสอบข้อมูลการบริการเพื่อทราบถึงความถูกต้อง

4.2 การรายงานผลการบริการ

รายงานผลการบริการทั้งหมดให้ลูกค้าทราบ

4.3 การประเมินความพึงพอใจ

ติดต่อลูกค้าเพื่อประเมินความพึงพอใจ และรับข้อเสนอแนะ

การใช้บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นกระบวนการที่ต้องมีการคำนึงถึงความน่าเชื่อถือ และประสบการณ์ในการรักษาคุณภาพของสินค้า โดยการปฏิบัติตามขั้นตอน มีส่วนสำคัญในการรักษาอุณหภูมิของสินค้า คุณสามารถมั่นใจได้ว่าสินค้าของคุณจะถูกจัดการ และจัดส่งอย่างปลอดภัย 

ซึ่งข้อความข้างต้นเป็นสิ่งที่ควรทราบถึงก่อนการใช้บริการจาก คลังสินค้า ควบคุมอุณหภูมิ และต่อไปนี้ คือ ขั้นตอนปฏิบัติงานของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

1. การรับเข้าสินค้าของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

รับเข้าสินค้าของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การรับเข้าสินค้าใน คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นกระบวนการที่สำคัญ เนื่องจากการรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมสำคัญต่อความสดของสินค้าที่จัดเก็บในคลังนี้ ดังนั้น การรับเข้าสินค้าต้องทำตามขั้นตอน และมีการควบคุมที่เข้มงวด

2. ตรวจสอบสินค้าของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

ตรวจสอบสินค้าของคลังสินค้า

การตรวจสอบสินค้าใน คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นกระบวนการที่สำคัญ เนื่องจากความถูกต้องของอุณหภูมิมีผลต่อคุณภาพ และความปลอดภัยของสินค้าที่เก็บรักษา ดังนั้น การตรวจสอบนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบสภาพ ปริมาณ และอุณหภูมิของสินค้าในคลัง

3. จัดเก็บพร้อมระบุตำแหน่งของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

จัดเก็บพร้อมระบุตำแหน่งของคลังสินค้า

การจัดเก็บสินค้าพร้อมระบุตำแหน่งใน คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีความสำคัญเพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ความสะดวกในการค้นหา และจัดการสินค้าที่อยู่ในคลัง

4. การหยิบสินค้าของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การหยิบสินค้า

กระบวนการหยิบ สินค้าในคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ มีความสำคัญเพื่อให้สามารถจัดส่งสินค้าให้ถูกต้อง และตรงตามความต้องการของลูกค้า ดังนั้น กระบวนการนี้ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อรักษาความสดของสินค้าที่จัดเก็บในคลังสินค้า

5. การ Update สินค้าคงเหลือ ของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

การ Update สินค้าคงเหลือ

การอัปเดตสินค้า คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นกระบวนการสำคัญที่มีผลต่อการบริหารจัดการคลังสินค้าอย่างทั่วถึง การอัปเดตคงคลังสินค้าช่วยให้ทราบถึงสถานะ และปริมาณของสินค้าที่มีอยู่ในคลังสินค้าอย่างทันที

6. กระจายสินค้า ของคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ

 กระจายสินค้า

การกระจายสินค้าของ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นกระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่การจัดส่งสินค้าให้ถึงลูกค้าโดยทันที และที่สภาพสินค้ายังคงความเย็น หรือ อุณหภูมิที่เหมาะสม กระบวนการนี้เป็นส่วนสำคัญของภายในโลจิสติกส์ และ การบริหารจัดการคลังสินค้า

การใช้บริการ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาคุณภาพของสินค้าที่ต้องการควบคุมอุณหภูมิ เพื่อให้คงความสดใหม่ และป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ บริการคลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ ไม่เพียงแต่ให้บริการพื้นที่เก็บสินค้าเท่านั้น แต่ยังมีบริการเสริมที่ช่วยให้ลูกค้ามีประสิทธิภาพในการจัดการสินค้าของตนได้ดียิ่งขึ้น

ซึ่งการใช้บริการ คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ นั้น ควรใช้บริการกับ บริษัทผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการดำเนินงาน ซึ่งมีขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ จึงทำให้มั่นใจได้ว่า สินค้าของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ใน คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ อย่างปลอดภัย และมีคุณภาพอย่างแน่นอน

เนื่องจาก บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์  (ประเทศไทย) จำกัด คลังสินค้าขนส่งควบคุมอุณหภูมิ  ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2015, GHPs, Food Defense, GSDP  ได้รับความไว้วางใจจากบริษัทชั้นนำในประเทศไทยมาอย่างยาวนาน ซึ่งมีมาตรฐานในการให้บริการดังต่อไปนี้ 

  • อุณหภูมิภายในที่จัดเก็บเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่ -26 ° C ถึง + 15 ° C และสามารถใช้ได้ในทุกโซนอุณหภูมิ พื้นที่ คลังสินค้า ทั้งหมด 9,858 ตร.ม.(ความจุประมาณ 10,000 พาเลท)
  • Internal storage temperature varies from –26 ° C to + 15 ° C and can be used in all temperature zones. Total warehouse area is 9,858 sqm (capacity approximately 10,000 pallets).

  • ภายใต้ KWMS เราดำเนินงาน คลังสินค้า ที่รวดเร็ว และมีคุณภาพโดยการจัดการสถานที่โดยใช้บาร์โค้ด
  • Under KWMS, we conduct fast and quality warehousing by managing locations using barcodes.

  • การใช้สารทำความเย็นจากธรรมชาติ และการใช้ไฟ LED ช่วยประหยัดพลังงาน  จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่คงคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมไว้
  • Using natural refrigerants and using LED lighting saves energy will reduces environmental impact while maintaining keep the appropriate temperature.

  • พื้นที่ขนถ่ายสินค้ากว้างขวาง ยืดหยุ่นให้มีพื้นที่สำหรับการคัดแยก และ การกระจายสินค้า
  • Spacious cargo loading area flexible to allow space for sorting and distributing products.

  • เรามุ่งมั่นที่จะให้บริการด้านโลจิสติกส์ควบคุมอุณหภูมิ โดยร่วมมือกับพันธมิตร และบริษัทในเครือ
  • We are committed to providing temperature controlled logistics services by collaborating with partners and affiliated companies .

คลังสินค้าควบคุมอุณหภูมิ
บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดเก็บขนส่ง และดำเนินการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน 365 วันต่อปี ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่เหมาะสมทำให้ส่วนผสม และผลิตภัณฑ์ที่สำคัญของลูกค้ามีความน่าเชื่อถือมากขึ้น เรามุ่งมั่นที่จะสนับสนุน และดูแลความปลอดภัยของอาหารเป็นสำคัญมีพื้นที่ขนถ่ายสินค้ากว้างขวางยืดหยุ่นให้มีพื้นที่สำหรับการคัดแยก การกระจายสินค้า ซึ่งสารทำความเย็นจากธรรมชาติ ไฟ LED จะช่วยประหยัดพลังงาน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในขณะที่คงคุมอุณหภูมิที่เหมาะสม หากคุณมีข้อสงสัย สามารถติดต่อบริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ทางโทรศัพท์ 02-337-3013 หรือ Line id : @495apobz

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท โคโนอิเกะ คูล โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail