ค้นหา
Office Syndrome กับ การรักษา

Office Syndrome กับ การรักษา

Office Syndrome เป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในคนที่ทำงานในสำนักงาน โดยเกิดจากการนั่งทำงานหน้าคอมพิวเตอร์เป็นเวลานานติดต่อกัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ซึ่งควรได้รับการเข้าใจและจัดการอย่างเหมาะสม

Office Syndrome

1. สาเหตุและอาการของ Office Syndrome

 • การนั่งทำงานในท่าที่ไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น การก้มหน้าจ้องหน้าจอนานๆ หรือการไม่มีเก้าอี้ที่ปรับระดับได้
 • การใช้อุปกรณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น แป้นพิมพ์ที่ไม่เหมาะกับระดับความสูงของโต๊ะ หรือการใช้เมาส์ที่ไม่เหมาะสม
 • การทำงานในลักษณะที่ต้องนั่งนิ่งๆ เป็นเวลานานติดต่อกัน ขาดการออกกำลังกายและการเคลื่อนไหว
 • อาการที่พบ เช่น ปวดหลัง ปวดคอ ปวดไหล่ ปวดข้อ ปวดศีรษะ ปวดตา เมื่อยล้า และมึนงง
   

2. ผลกระทบของ Office Syndrome

 • ปัญหาด้านร่างกาย เช่น ปวดเมื่อย กล้ามเนื้ออ่อนแรง ข้อติด กระดูกและข้อเสื่อม
 • ปัญหาด้านสายตาและสมอง เช่น ตาแห้ง ตาพร่ามัว ปวดตา เมื่อยล้าสมอง และสมาธิสั้น
 • ปัญหาด้านจิตใจ เช่น ความเครียด วิตกกังวล ซึมเศร้า และความสุขในการทำงานลดลง
   

3. วิธีการจัดการและป้องกัน Office Syndrome

 • ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานให้เหมาะสม เช่น ความสูงของโต๊ะและเก้าอี้ที่เหมาะสม
 • ปรับเปลี่ยนท่าทางในการทำงาน เช่น การตั้งเวลาออกจากโต๊ะทำงานและเดินเคลื่อนไหวบ้าง
 • ออกกำลังกายและดูแลสุขภาพ เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การฝึกสมาธิ และการพักผ่อนที่เพียงพอ
 • ปรึกษาแพทย์หรือนักกายภาพบำบัดหากมีอาการรุนแรง หรือ เรื้อรัง

ในการจัดการกับ Office Syndrome นั้น จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทั้งตัวบุคคล องค์กร และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานและพฤติกรรมการทำงาน อันจะส่งผลให้พนักงานมีสุขภาพที่ดีและมีความสุขในการทำงานมากขึ้น

การตรวจและวินิจฉัย
ประเทศญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการให้ความสำคัญกับปัญหาสุขภาพของพนักงานสำนักงานเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะสภาวะที่เรียกว่า "Office Syndrome" ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบบ่อยในหมู่คนทำงานสำนักงานในปัจจุบัน ดังนั้น ญี่ปุ่นจึงมีคลินิกและศูนย์บริการเฉพาะสำหรับการรักษา Office Syndrome อย่างครบวงจร

1. การตรวจและวินิจฉัย Office Syndrome ที่คลินิกในญี่ปุ่น

 • แพทย์จะทำการตรวจประเมินอาการร่างกายและจิตใจอย่างละเอียด เช่น การตรวจดูสรรีะ ความเคลื่อนไหว และการทำงานของระบบต่างๆ
 • มีการทำการตรวจพิเศษเพิ่มเติม เช่น การถ่ายภาพรังสี การตรวจร่างกายและการวัดระดับความเครียด
 • แพทย์จะให้การวินิจฉัยและระบุสาเหตุของ Office Syndrome ที่แท้จริง เพื่อกำหนดแนวทางการรักษาที่เหมาะสม
   

2. กระบวนการรักษาและฟื้นฟูสภาพ

 • การรักษาด้วยยารักษาอาการเฉพาะ เช่น ยาแก้ปวด ยาบรรเทาอาการปวด
 • การฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัด เช่น การยืดเหยียดกล้ามเนื้อ การปรับแก้ท่าทาง
 • การให้คำปรึกษาและการฝึกฝนการจัดการความเครียด โดยนักจิตวิทยาหรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิต
 • การปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมการทำงานร่วมกับนายจ้าง เช่น การจัดหาอุปกรณ์สำนักงานที่เหมาะสม
   

3. ประสิทธิผลของการรักษา Office Syndrome ในญี่ปุ่น

 • ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากได้รับการรักษาครบตามกระบวนการ
 • มีการติดตามอาการอย่างใกล้ชิด และมีการให้คำแนะนำในการดูแลตนเองอย่างต่อเนื่อง
 • นายจ้างให้ความร่วมมือในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต

การเดินทางไปรักษา Office Syndrome ที่คลินิกในญี่ปุ่น จึงเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการการรักษาที่ครบวงจรและมีประสิทธิภาพ โดยจะได้รับการดูแลจากทีมผู้เชี่ยวชาญ และได้รับการแนะนำให้ปรับเปลี่ยนวิถีการทำงานเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคต ซึ่งคนไทยอย่างเราเอง  สามารถที่จะเดินทางไปท่องเที่ยว และรักษาโรคนี้ไปพร้อมๆกันได้ นั้นก็คือโปรแกรม  Medical Tourism  ที่จะต้องใช้บริการกับบริษัทผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ และควรปรึกษากับแพทย์ของคุณก่อนการตัดสินใจ และที่สำคัญ ควรปรึกษาบริษัทผู้เชี่ยวชาญ เช่น   Blue Assistance   ที่มีประสบการณ์ จะทำให้คุณนั้นสามารถใช้บริการนี้ได้ง่าย และสะดวกเป็นอย่างมาก นับว่าเป็นตัวช่วยที่ดีตัวช่วยหนึ่งเลยทีเดียว 
รักษา Office Syndrome
ทาง  บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด  ได้ให้บริการ Medical Tourism ตัวแทนยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน เราเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับบริษัททั่วไปและสำนักงานตัวแทน / ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI /ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ / ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทในประเทศไทย / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและงานด้านบัญชี (โดยบริษัทบัญชีในเครือ) / ตัวแทนให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบประเภทต่าง ๆ ครับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-661-7687-88

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail