ค้นหา
การโฆษณาแบบเนทีฟ (Native Advertising)

การโฆษณาแบบเนทีฟ (Native Advertising)

ในยุคที่ผู้บริโภคเริ่มเบื่อหน่ายกับโฆษณาแบบเดิมๆ ที่ดูเป็นการขายของจ้านหน้าและขัดจังหวะการใช้งานสื่อ การโฆษณาแบบเนทีฟหรือ Native Advertising จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในการนำเสนอเนื้อหาโฆษณาที่กลมกลืนไปกับเนื้อหาหลักของสื่อ ทำให้ผู้บริโภครู้สึกเหมือนกำลังรับชมหรืออ่านเนื้อหาที่ให้ประโยชน์ ไม่ใช่ถูกยัดเยียดโฆษณาให้รำคาญใจ จึงทำให้การโฆษณาแบบเนทีฟมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับมากกว่าโฆษณารูปแบบเดิม ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังนี้

การโฆษณา
 1. สร้างการรับรู้และความผูกพันอย่างแนบเนียน
  การโฆษณาแบบเนทีฟช่วยสร้างการรับรู้และความผูกพันกับแบรนด์ได้อย่างแนบเนียน ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย โดยแทรกแบรนด์หรือสินค้าเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาอย่างกลมกลืน เช่น บทความให้ความรู้ที่มีการยกตัวอย่างหรือแนะนำสินค้าของแบรนด์แบบเนียนๆ หรือวิดีโอบันเทิงที่มีการสอดแทรกแบรนด์เข้าไปในฉาก เป็นต้น การนำเสนอเนื้อหาที่ให้คุณค่ากับผู้บริโภคไปพร้อมกับการสื่อสารแบรนด์แบบอ้อมๆ จะช่วยให้ผู้บริโภครู้สึกเชิงบวกและผูกพันกับแบรนด์ได้มากกว่าการโฆษณาแบบตรงไปตรงมา

 2. เพิ่มการมีส่วนร่วมและการจดจำ
  เนื้อหาเนทีฟโฆษณาที่น่าสนใจและให้คุณค่ามักกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากมีส่วนร่วมมากกว่าโฆษณาทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการใช้เวลากับเนื้อหานานขึ้น การแชร์หรือบอกต่อเนื้อหา หรือการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยเกี่ยวกับเนื้อหา สิ่งเหล่านี้ช่วยเพิ่มระยะเวลาและความถี่ในการรับรู้แบรนด์ของผู้บริโภค รวมถึงสร้างความประทับใจและการจดจำที่ดีให้กับแบรนด์ได้ในระยะยาว การมีส่วนร่วมที่มากขึ้นยังช่วยขยายการเข้าถึงแบรนด์ไปยังกลุ่มผู้บริโภคใหม่ๆ ผ่านการแชร์และบอกต่ออีกด้วย

 3. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้ตรงจุด
  การทำเนทีฟโฆษณาบนแพลตฟอร์มหรือสื่อเฉพาะด้าน ช่วยให้แบรนด์สามารถเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะได้อย่างแม่นยำ เช่น การลงบทความแนะนำอุปกรณ์กีฬาของแบรนด์ในเว็บไซต์หรือนิตยสารกีฬา การแทรกแบรนด์อาหารเสริมความงามในรีวิวผลิตภัณฑ์บิวตี้บล็อก หรือการรีวิวสินค้าไอทีในยูทูบช่องรีวิวเทคโนโลยีชื่อดัง การเลือกลงเนื้อหาในสื่อที่มีกลุ่มผู้ชมสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย จะช่วยให้การสื่อสารแบรนด์มีความเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากขึ้น เพิ่มโอกาสในการสร้างการรับรู้และการตัดสินใจซื้อในกลุ่มเป้าหมายได้ดีกว่าการลงโฆษณาแบบสุ่ม

 4. ครีเอทเนื้อหาที่หลากหลายและปรับให้เข้ากับบริบท
  การโฆษณาแบบเนทีฟเปิดโอกาสให้แบรนด์สามารถครีเอทเนื้อหาโฆษณาที่หลากหลายและปรับให้เข้ากับบริบทของสื่อแต่ละประเภทได้ ตั้งแต่บทความ บล็อกโพสต์ วิดีโอ รูปภาพ อินโฟกราฟิก ไปจนถึงเกมและเนื้อหาอินเตอร์แอคทีฟต่างๆ ความยืดหยุ่นในการสร้างสรรค์เนื้อหาช่วยให้แบรนด์สามารถเล่าเรื่องราวและถ่ายทอดคุณค่าของแบรนด์ได้ในรูปแบบที่น่าสนใจและเข้ากับสไตล์ของสื่อได้อย่างลงตัว ทำให้การรับชมหรือรับสารเป็นไปอย่างเนียนไหลและไม่รู้สึกขัดใจ เมื่อเทียบกับการแทรกโฆษณาที่ดูเป็นชิ้นๆ และไม่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาโดยรวม

 5. สร้างความน่าเชื่อถือและไว้วางใจในเนื้อหา
  การนำเสนอเนื้อหาโฆษณาผ่านสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ เช่น สำนักข่าว นิตยสาร หรือเว็บไซต์ที่มีชื่อเสียง รวมถึงการร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีอิทธิพลในสายงานนั้นๆ ในการสร้างเนื้อหา จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจให้กับเนื้อหาโฆษณาได้มากกว่าการโฆษณาจากแบรนด์โดยตรง เมื่อผู้บริโภคเห็นเนื้อหาเชิงโฆษณาจากแหล่งที่พวกเขาเชื่อถือและชื่นชอบ ก็จะเปิดรับและไว้วางใจในข้อมูลนั้นมากขึ้น ส่งผลให้ทัศนคติที่ดีต่อเนื้อหานั้นส่งต่อไปถึงตัวแบรนด์ด้วย ซึ่งจะช่วยเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์ในระยะยาว

 6. ใช้งบโฆษณาได้คุ้มค่าและวัดผลได้
  เมื่อเทียบกับการซื้อสื่อโฆษณาตรง การทำเนทีฟแอดมักเป็นการใช้งบที่คุ้มค่ามากกว่า เนื่องจากเป็นการลงโฆษณาบนพื้นที่เฉพาะและมีกลุ่มเป้าหมายชัดเจน ทำให้เกิดการรับชมและการมีส่วนร่วมที่สูงกว่า นอกจากนี้ยังสามารถวัดผลเชิงลึกได้หลากหลาย ทั้งในแง่ของอัตราการมองเห็น ความถี่ในการเข้าชม ระยะเวลาที่ใช้กับเนื้อหา การมีส่วนร่วม และการคอนเวอร์ชันผ่านลิงก์ที่แนบมากับเนื้อหา ทำให้สามารถประเมินผลลัพธ์ของแคมเปญได้อย่างชัดเจน และปรับกลยุทธ์ให้ได้ผลคุ้มค่ากับงบประมาณมากที่สุด

 7. โอกาสในการสร้างคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ
  นอกจากจะเป็นการสร้างการรับรู้แบรนด์และโปรโมทสินค้าโดยตรงแล้ว เนทีฟโฆษณายังเป็นโอกาสให้แบรนด์ได้สร้างคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบ ที่สื่อถึงคุณค่าหรือจุดยืนของแบรนด์ได้อย่างสร้างสรรค์ เช่น บทความให้คำแนะนำหรือแบ่งปันมุมมองที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน วิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจหรือความบันเทิง หรือเนื้อหาที่สะท้อนถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร การให้คุณค่าที่หลากหลายกับผู้บริโภคผ่านเนื้อหาเชิงโฆษณานี้ ไม่เพียงช่วยสร้างทัศนคติที่ดีต่อแบรนด์ในระยะสั้นเท่านั้น แต่ยังช่วยวางรากฐานความผูกพันและความสัมพันธ์กับผู้บริโภคในระยะยาวอีกด้วย
การโฆษณา
สรุปได้ว่า การโฆษณา แบบเนทีฟกำลังกลายเป็นเทรนด์ใหม่ที่น่าจับตามองในวงการโฆษณาออนไลน์ ด้วยความสามารถในการเล่าเรื่องแบรนด์ผ่านเนื้อหาได้อย่างแนบเนียนและน่าสนใจ คุณสมบัติสำคัญต่างๆ ของเนทีฟแอด ทั้งการสร้างการรับรู้อย่างแนบเนียน การเพิ่มการมีส่วนร่วม การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ความหลากหลายของเนื้อหา ความน่าเชื่อถือ ความคุ้มค่า และโอกาสในการสร้างคอนเทนต์เชิงลึก ล้วนช่วยให้การสื่อสารแบรนด์ผ่านโฆษณาทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ น่าสนใจ และสร้างผลลัพธ์ที่ดี

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือ ต้องการการโปรโมทสินค้า
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วัน


บทความที่เกี่ยวข้อง