ค้นหา
LTV(Customer Lifetime Value) คืออะไร

LTV(Customer Lifetime Value) คืออะไร

LTV (Customer Lifetime Value) หมายถึง ความคุ้มค่าของลูกค้าระหว่างระยะเวลาที่พวกเขาเป็นลูกค้าของธุรกิจหรือองค์กร นั่นหมายความว่า LTV เป็นการหาค่าว่าลูกค้าแต่ละคนมีค่าเท่าไรต่อระยะเวลาที่พวกเขาทำธุรกิจกับเรา มีความหมายที่สำคัญในการวางแผนกลยุทธ์การตลาดและการบริหารจัดการลูกค้า เพราะช่วยให้เรารับฟังและจัดการกับลูกค้าในแต่ละระดับความสำคัญของพวกเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคำนวณ LTV นั้นจะพิจารณาผลรวมของรายได้ที่มาจากลูกค้านั้นในระยะเวลาที่ทำธุรกิจกับองค์กรละเมิดด้วยอัตราการกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าต่อ เพื่อให้เราเพิ่มอัตราการกลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าต่อไป ในกรณีที่ LTV สูงขึ้น มักจะสร้างมูลค่าที่มากขึ้นและอาจช่วยเพิ่มกำไรให้กับธุรกิจหรือองค์กรได้ในระยะยาว

การทราบ LTV ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถบริหารจัดการลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการสร้างและดูแลลูกค้าที่มีค่าให้มากที่สุด นอกจากนี้ยังช่วยในการวางแผนกลยุทธ์การตลาด เช่น การเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสทำให้ LTV เพิ่มสูงขึ้น หรือการพัฒนากลยุทธ์การปฏิสัมพันธ์ลูกค้าที่ช่วยให้พวกเขากลับมาใช้บริการหรือซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้ข้อมูล LTV เป็นแนวทางในการตัดสินใจในการลงทุนในการตลาดและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าในระยะยาว

LTV(Customer Lifetime Value) จำเป็นอย่างไรบ้าง

Customer Lifetime Value

LTV (Customer Lifetime Value) มีความสำคัญมากในธุรกิจหรือองค์กรต่าง ๆ เนื่องจากมีผลต่อกำไรและความเสี่ยงของธุรกิจได้โดยตรง 

1.การวางแผนกลยุทธ์การตลาด

วางแผนกลยุทธ์การตลาด

LTV ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถวางแผนกลยุทธ์การตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยการเน้นในการดูแลและสร้างความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าที่มี LTV สูง ซึ่งจะช่วยในการสร้างยอดขายและกำไรในระยะยาว

2.การตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนในการตลาด

การตัดสินใจลงทุนในการตลาด

ความเข้าใจใน LTV ช่วยให้ธุรกิจสามารถตัดสินใจในการลงทุนในกิจกรรมตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเลือกกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสร้าง LTV สูงสุด

3.การบริหารจัดการลูกค้า

บริหารจัดการลูกค้า

มีความเสี่ยงที่ต่ำกว่า การใช้ข้อมูล LTV ช่วยให้ธุรกิจสามารถจัดการลูกค้าให้ดีขึ้น เช่น ให้บริการหรือส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าที่มี LTV สูง

4.การเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืน

ทิศทางที่ยั่งยืน

การมีมูลค่าของลูกค้าที่มีความสำคัญต่อธุรกิจหรือองค์กรในระยะยาว ช่วยให้ธุรกิจหรือองค์กรสามารถสร้างความยั่งยืนและความเสถียรในตลาดได้


ดังนั้น LTV เป็นตัววัดที่สำคัญที่มีผลต่อการวางแผน การบริหารจัดการ และความเป็นไปในทิศทางที่ยั่งยืนของธุรกิจหรือองค์กรในระยะยาว ทางเราหวังว่าคุณจะได้นำความรู้เบื้องต้นนำไปใช้ประโยชน์ในธุรกิจของคุณต่อไปครับ

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือ ต้องการการโปรโมทสินค้า
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วัน


บทความที่เกี่ยวข้อง