ค้นหา
วิธีที่จะ ขายเศษเหล็ก ให้ได้กำไรสูงสุด

วิธีที่จะ ขายเศษเหล็ก ให้ได้กำไรสูงสุด

การ ขายเศษเหล็ก เป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันสูง ดังนั้นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดเพื่อสร้างความได้เปรียบทางการตลาด และรักษาอัตรากำไรให้สูงที่สุด มีหลักการสำคัญที่ควรพิจารณาดังนี้

ขายเศษเหล็ก

1. การคัดแยกเศษเหล็กให้เป็นประเภทอย่างละเอียด

คุณภาพของเศษเหล็กเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดราคา ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องคัดแยกเศษเหล็กให้เป็นประเภทต่างๆ อย่างละเอียดเพื่อเพิ่มมูลค่า ได้แก่
 • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคุณภาพสูง
 • เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำคุณภาพปานกลาง/ต่ำ 
 • เหล็กกล้าไร้สนิม
 • โลหะผสมประเภทต่างๆ
 • เหล็กทนแรงดึงสูง
 • เศษเหล็กเส้นผสม เป็นต้น

2. รักษาคุณภาพและความสะอาดของเศษเหล็ก

โรงงานหลอมเหล็กต้องการ เศษเหล็ก ที่มีคุณภาพและความสะอาดสูง เพื่อลดต้นทุนการผลิต การรักษาคุณภาพ เศษเหล็ก ให้คงอยู่จึงเป็นสิ่งจำเป็น ได้แก่
 • คัดแยกวัสดุที่เจือปน เช่น พลาสติก ยาง อิฐ หิน ฯลฯ ให้หมดจากเศษเหล็ก
 • ควบคุมกระบวนการตั้งแต่การเก็บรวบรวม คัดแยก จนถึงการจัดส่ง เพื่อรักษาคุณภาพของเศษเหล็ก
 • หลีกเลี่ยงการปนเปื้อนของสารต่างๆ เช่น น้ำมันเครื่อง สารเคมี ฯลฯ

3. กำหนดราคาให้เหมาะสมกับตลาด

ราคา ขายเศษเหล็ก มีความผันผวนอย่างมาก จึงต้องใช้กลยุทธ์ในการตั้งราคาให้เหมาะสมเพื่อรักษาอัตรากำไรที่ดี
 • ติดตามราคาตลาดและสถานการณ์อุปสงค์อุปทานอย่างใกล้ชิด
 • ปรับราคาขายอยู่เสมอให้สอดคล้องกับราคาวัตถุดิบและต้นทุนการดำเนินงาน
 • ให้ส่วนลดในกรณีที่มีปริมาณการสั่งซื้อมาก
 • กำหนดราคาเพิ่มสำหรับการบริการพิเศษ เช่น การส่งถึงหน้าโรงงาน เป็นต้น

4. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

ในธุรกิจ เศษเหล็ก ลูกค้าที่ดีและมีความสัมพันธ์อันดีถือเป็นทรัพย์สินที่มีค่ามาก จึงต้องรักษาลูกค้าไว้ด้วยวิธีดังนี้
 • รักษาคุณภาพและบริการที่ดีอย่างสม่ำเสมอ เพื่อความไว้วางใจและความพึงพอใจ
 • เยี่ยมเยียนและติดต่อลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์
 • ให้บริการที่ดีและรวดเร็ว สามารถจัดส่งได้ตรงเวลา
 • ยืดหยุ่นเงื่อนไขการชำระเงินสำหรับลูกค้ารายสำคัญ 
 • สร้างโปรแกรมสิทธิพิเศษต่างๆ เพื่อรักษาฐานลูกค้า

5. พัฒนาช่องทางการตลาดและการขาย

ในยุคปัจจุบัน การตลาดและการขายต้องพัฒนารูปแบบให้ทันสมัยอยู่เสมอ
 • ใช้ประโยชน์จากออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ อีเมลล์ 
 • สร้างแพลตฟอร์มการซื้อขายเศษเหล็กออนไลน์
 • ขยายตลาดสู่กลุ่มลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง ทั้งในและต่างประเทศ
 • มีทีมขายที่มีประสิทธิภาพ สามารถออกเสนอขายและเจรจาต่อรองได้ดี

การ ขายเศษเหล็ก ให้ได้กำไรสูงสุดนั้นต้องอาศัยการบริหารจัดการทั้งด้านคุณภาพ การกำหนดราคา การบริหารลูกค้าสัมพันธ์ และการตลาดแบบบูรณาการ ซึ่งหากผู้ประกอบการสามารถพัฒนากลยุทธ์เหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพก็จะประสบความสำเร็จในธุรกิจนี้ แต่ถ้าหากเราเป็นบุคคลทั่วไปที่มี เศษเหล็ก หรือ เศษพลาสติก อยู่เต็มบ้านไปหมด ก็สามารถติดต่อ บริษัทที่ให้บริการ รับซื้อเศษเหล็ก ได้โดยตรง อย่างเช่น บริษัท แสงดาว รีไซเคิล จำกัด
ขายเศษเหล็ก
โดยทาง บริษัท แสงดาว รีไซเคิล จำกัด นั้น ให้บริการ รับซื้อพลาสติกรีไซเคิล เช่น เศษเหล็ก เศษเหล็กรีไซเคิล เศษพลาสติก ชิ้นงานพลาสติก รีไซเคิล รับซื้อเหล็กเหลือใช้จากไซต์งานก่อสร้าง รับซื้อเหล็กเก่า เหล็กมือสอง แป๊ปประปามือสองทุกความยาว เช่น เหล็กเส้น เหล็กข้ออ้อย เหลือใช้ เหล็กกล่อง เหล็กบีม เหล็กเพลท ชีทไพล์ โซ่เหล็กเก่า จากโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเศษเหล็ก ชนิดต่างๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของเราได้ที่ Tel : 089-010-5543

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท แสงดาว รีไซเคิล จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail