ค้นหา
วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนมาประเทศไทย

บริษัท ซีทีดับบลิว คาร์โก้ จำกัด

วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีนมาประเทศไทย

การนำเข้าสินค้าจากจีนมาประเทศไทยเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนหลายขั้นตอนและควรปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันปัญหาทางกฎหมายและปฏิบัติตามมาตรฐานการควบคุมสินค้า ดังนั้น นี่คือขั้นตอนพื้นฐานสำหรับการนำเข้าสินค้า ซึ่งทาง CTW CARGO มีบริการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย และในวันนี้ เราจะมาอธิบายถึงวิธีการนำเข้าสินค้าจากประเทศจีนมายังประเทศไทยครับ

1.การจัดหาข้อมูลและวางแผน

การจัดหาข้อมูลและวางแผน
 • ควรทราบถึงกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้าจากจีน เช่นภาษีนำเข้า ที่อยู่ศุลกากร และอื่น ๆ แต่ถ้าหากไม่ทราบถึงข้อมูลนี้ ควรปรึกษาบริษัทผู้ให้บริการ นำเข้า ส่งออก ที่มีความเชี่ยวชาญ
 • จะต้องมีการวางแผนการขนส่งสินค้ารวมถึงเรียนรู้เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการขนส่งและการจัดส่งสินค้า

2.การเลือกวิธีการจัดส่ง

วิธีการจัดส่ง
 • เลือกวิธีการขนส่งที่เหมาะสมกับสินค้า เช่นการขนส่งทางเรือ ทางอากาศ หรือทางบก ทั้งนี้จะต้องปรึกษากับทางบริษัทผู้เชี่ยวชาญผู้ให้บริการนำเข้า ส่งออกจีน 
 • เลือกบริษัทขนส่งหรือตัวแทนที่น่าเชื่อถือที่จะช่วยให้กระบวนการขนส่ง นำเข้า ส่งออก ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

3.การจัดเตรียมเอกสาร

เตรียมเอกสาร
 • ระบุข้อมูลสินค้าอย่างถูกต้องในเอกสารทางศุลกากร เช่น ใบขนส่ง ใบแจ้งหนี้ และใบรับรองถึงต้นกำเนิดของสินค้า
 • รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการชำระภาษีนำเข้า เช่น การชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และหรือเงินประกันของกรมศุลกากร  

4.การชำระภาษีนำเข้า

ชำระภาษีนำเข้า
 • จะต้องชำระภาษีนำเข้าตามกฎหมาย คือ ภาษีที่รัฐเรียกเก็บจากผู้นำสินค้าเข้ามาในประเทศไทยโดยผ่านพิธีการศุลกากร ไม่ว่าจะนำเข้ามาทางน้ำ ทางบก หรือทางอากาศก็ตาม เพื่อนำไปพัฒนาประเทศ โดยกรมศุลกากรมีหน้าที่จัดเก็บภาษีขาเข้า-ขาออกและภาษีมูลค่าเพิ่ม  
 • ควรตรวจสอบว่ามีลดหย่อนหรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่สามารถใช้ได้

5.การขนส่งและผ่านศุลกากร

ขนส่งและผ่านศุลกากร
 • นำสินค้าเข้าสู่ประเทศไทยจะต้องผ่านการตรวจสอบของหน่วยงานศุลกากร ซึ่งเป็นกฎระเบียบ 
 • จะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนการนำเข้าที่กำหนด ในการนำเข้าสินค้า ผู้นำเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และประกาศที่กรมศุลกากรและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการนำเข้า อาทิ กระทรวงพาณิชย์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมปศุสัตว์ ฯลฯ ที่กำหนดไว้ให้ครบถ้วน โดยมีคำแนะนำในการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อปฏิบัติตามขั้นตอนพิธีการศุลกากรในการนำเข้าสินค้า

6.การเก็บบันทึกและรายงาน

เก็บบันทึกและรายงาน
 • บันทึกข้อมูลและเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการนำเข้าสินค้า การบันทึกบัญชีนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ หลักสำคัญคือเราจะต้องหาให้ได้ว่าเงื่อนไขการค้าคืออะไร ซึ่งส่วนใหญ่จะมี 2 เงื่อนไขการค้าที่ฮิตๆกันคือ CIF กับ FOB
 • รายงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายทราบถึงรายละเอียดต่างๆของการนำเข้าสินค้า

7.การจัดส่งสินค้า

การจัดส่งสินค้า
 • จัดการขนส่งสินค้าไปยังปลายทาง ตามที่ได้ระบุไว้ตามที่กำหนด
 • รักษาความปลอดภัยของสินค้าและจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้หรือสภาพอากาศที่อาจจะส่งผลต่อการขนส่ง ควรมีขนส่งสินค้าด้วยความระมัดระวัง แต่ถ้าหากใช้บริการโลจิสติกส์ การนำเข้า-ส่งออก โดยบริษัทผู้เชี่ยวชาญ ก็สามารถขนส่งสินค้าด้วยความปลอดภัยได้

ขั้นตอนด้านบนเป็นขั้นตอนทั่วไปสำหรับการนำเข้าสินค้าจากจีนมาประเทศไทย แต่ควรจะรวมถึงขั้นตอนเฉพาะที่เกี่ยวกับประเภทของสินค้าที่คุณนำเข้า ตรวจสอบกฎหมายและข้อกำหนดที่เฉพาะของประเทศไทยและประเภทของสินค้าที่คุณนำเข้าเพื่อให้แน่ใจว่าคุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดที่ถูกต้องในทุกกรณี ทั้งนี้ การใช้บริการนำเข้า ส่งออก หรือขนส่งสินค้าจากจีน ควรใช้บริการจากบริษัทที่เชี่ยวชาญ และ มีความสามารถ เช่น CTW CARGO
เนื่องจาก CTW CARGO ให้บริการ นำเข้า ส่งออก สินค้าจากประเทศจีน และ ยัง มีบริการช่วยค้นหาสินค้า ติดต่อเจรจากับร้านค้าจีน ตลอดจนทำการขนส่งสินค้าจากจีนมาไทย ทั้งทางรถ(EK) และทางเรือ(SEA) สะดวก ง่าย ปลอดภัย คุ้มค่าคุ้มราคาครับ

ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท ซีทีดับบลิว คาร์โก้ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail