ค้นหา
หม้อแปลงไฟฟ้า คืออะไร

หม้อแปลงไฟฟ้า คืออะไร

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) คือ อุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังที่ใช้หลักการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำจากสนามแม่เหล็กในการแปลงระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่ง

โดยองค์ประกอบหลักของหม้อแปลงไฟฟ้า ได้แก่

หม้อแปลงไฟฟ้า
1.แกนหม้อแปลง ทำจากวัสดุนำแม่เหล็กดี เช่นแกนเหล็กกล้า เพื่อเป็นตัวนำสนามแม่เหล็ก
2.ขดลวดปฐมภูมิ เป็นขดลวดที่รับแรงดันไฟฟ้าจากแหล่งจ่าย
3.ขดลวดทุติยภูมิ เป็นขดลวดที่ส่งแรงดันไฟฟ้าที่แปลงแล้วออกไปใช้งาน

เมื่อมีกระแสไฟฟ้าผ่านขดลวดปฐมภูมิ จะทำให้เกิดสนามแม่เหล็กขึ้น สนามแม่เหล็กนี้จะผ่านไปยังขดลวดทุติยภูมิ ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้นในขดลวดทุติยภูมิ ซึ่งจะมีค่าแรงดันไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากด้านปฐมภูมิ ขึ้นอยู่กับอัตราส่วนของจำนวนรอบขดลวด

หม้อแปลงไฟฟ้า จึงทำหน้าที่เปลี่ยนระดับแรงดันไฟฟ้า เช่น เพิ่มแรงดันให้สูงขึ้นสำหรับการส่งผ่านระยะไกล หรือลดแรงดันให้เหมาะสมกับการใช้งานภายในบ้าน/อุตสาหกรรม

หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีหน้าที่แปลงระดับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) จากระดับหนึ่งไปเป็นอีกระดับหนึ่ง โดยอาศัยหลักการแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำของขดลวดและสนามแม่เหล็ก

ความสำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้ามีดังนี้

ความสำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า

1.แปลงระดับแรงดันไฟฟ้า

1.1 แรงดันสูงสำหรับส่งผ่านระยะทางไกล เพื่อลดการสูญเสียพลังงาน
1.2 แรงดันต่ำเหมาะสำหรับการใช้งานภายในบ้านและอุตสาหกรรม เพื่อความปลอดภัย


2.ใช้ในระบบส่งจ่ายไฟฟ้า

2.1 หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงใช้ในสถานีไฟฟ้าย่อย เพื่อแปลงแรงดันก่อนส่งไปตามสายส่ง
2.2 หม้อแปลงแปลงแรงดันให้เหมาะสมกับระดับการใช้งานในบ้านเรือน/อุตสาหกรรม

3.ควบคุมกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้า

3.1 ช่วยปรับแรงดันไฟฟ้าให้คงที่และเหมาะสมกับอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.2 ป้องกันกระแสไฟฟ้าที่สูงเกินไปซึ่งอาจเป็นอันตราย

4.แยกวงจรไฟฟ้า

4.1 หม้อแปลงไฟฟ้าช่วยแยกวงจรไฟฟ้า เพื่อเพิ่มความปลอดภัยและป้องกันการรบกวน

5.เพิ่มประสิทธิภาพการส่งผ่านกำลังไฟฟ้า

5.1 การส่งผ่านกำลังไฟฟ้าด้วยแรงดันสูง แล้วค่อยแปลงเป็นแรงดันต่ำ ทำให้สูญเสียพลังงานน้อยลง

การเลือกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าที่เหมาะสม มีปัจจัยที่ควรพิจารณา ดังนี้

ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า

1.กำลังไฟฟ้า (Power Rating)

1.1 ควรเลือกหม้อแปลงที่มีกำลังไฟฟ้าเพียงพอสำหรับโหลดการใช้งานสูงสุด
1.2 กำลังไฟฟ้าของหม้อแปลงจะระบุเป็นพิกัดกิโลโวลต์-แอมแปร์ (kVA)

2.อัตราส่วนแรงดันหรืออัตราทด (Voltage Ratio)

2.1 เป็นอัตราส่วนระหว่างแรงดันด้านปฐมภูมิและทุติยภูมิ
2.2 ต้องเลือกให้ตรงกับแรงดันที่ต้องการทั้งสองด้าน

3.ระดับแรงดันใช้งาน

3.1 หม้อแปลงแบ่งเป็นแรงดันต่ำ (ต่ำกว่า 1,000V) และแรงดันสูง (สูงกว่า 1,000V)
3.2 เลือกตามระดับแรงดันของวงจรที่ต้องการ

4.ประเภทหม้อแปลง

4.1 แบบแห้ง สำหรับพื้นที่ควบคุม น้ำหนักเบา
4.2 แบบน้ำมันหรือน้ำ เหมาะสำหรับกำลังงานสูง แต่ราคาแพงกว่า

5.คุณภาพและประสิทธิภาพของหม้อแปลง

5.1 ควรเลือกหม้อแปลงที่มีคุณภาพสูง ผ่านมาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูง
5.2 หม้อแปลงที่มีประสิทธิภาพดี จะช่วยลดการสูญเสียพลังงาน

6.ขนาดและน้ำหนัก

6.1 คำนึงถึงพื้นที่ติดตั้ง เพื่อเลือกขนาดที่เหมาะสม
6.2 หม้อแปลงน้ำมันมีน้ำหนักมาก อาจต้องเสริมพื้นรองรับ

7.งบประมาณและราคา

7.1 ราคาขึ้นอยู่กับขนาด ประเภท และคุณภาพ
7.2 ต้องเปรียบเทียบคุณสมบัติและประเมินความคุ้มค่า

การเลือกหม้อแปลงที่ถูกต้องและเหมาะสมกับความต้องการใช้งาน จะทำให้ระบบไฟฟ้ามีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และคุ้มค่าการลงทุน ดังนั้น หม้อแปลงไฟฟ้า จึงมีบทบาทสำคัญในระบบไฟฟ้ากำลัง ทั้งในด้านความปลอดภัย ประสิทธิภาพการส่งผ่าน และการควบคุมแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถ้าหากคุณมีความสงสัยในเรื่องนี้ สามารถ เข้ามายัง At-once ของเราเพื่อติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการต่างๆจากทางบริษัทชั้นนำใน Website เรา เนื่องจากทาง Website ของเรา เป็นผู้รวบรวมรายชื่อบริษัท ที่ให้บริการอย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นก็คือ  บริการจัดระบบไฟฟ้า บริการจัดระบบไฟฟ้าโรงงาน บริการจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่ายอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวแทนจำหน่ายระบบไฟฟ้าโรงงาน บริษัทรับจัดระบบไฟฟ้า และ บริษัทรับจัดระบบไฟฟ้าโรงงาน คุณสามารถเข้ามาติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ใน Website ของเรา และ สามารถติดต่อสอบถามการให้บริการของเราได้ที่ Facebook ครับ

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail