ค้นหา
เอกสารสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ในประเทศไทย

บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด

เอกสารสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน ในประเทศไทย

ในปัจจุบันมานี้ ชาวต่างชาติได้เข้ามาประกอบอาชีพ ทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่จะเข้ามาทำงานเลยโดยไม่มีเอกสารก็ไม่ได้ ถือว่าเป็นสิ่งผิดกฎหมาย จึงมีการยื่นขอใบอนุญาตในการทำงาน เราจึงมาอธิบายเกี่ยวกับการยื่นขอใบอนุญาตทำงานในประเทศไทยมีขั้นตอนและเอกสารที่ต้องทำการเตรียมไว้ให้ครบถ้วนตามกฎหมายของประเทศไทย ดังต่อไปนี้ครับ

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

1.เอกสารส่วนบุคคล

 • สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีระยะเวลาใช้งานอย่างน้อย 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่คาดว่าคุณจะเดินทางมาที่ประเทศไทย
 • รูปถ่ายสี 2 นิ้ว x 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป (ตามข้อกำหนดของหน่วยงานที่คุณยื่นขอใบอนุญาต)

2.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

 • ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ที่ได้รับอนุมัติจากกรมควบคุมคนต่างด้าว และสำเนาใบอนุญาตทำงาน
 • เอกสารสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรต่างด้าว
 • เอกสารแสดงผลการตรวจสุขภาพ (Medical Certificate) ที่ได้รับการตรวจสอบจากสถานพยาบาลที่ได้รับการแต่งตั้งจากสถานทูตหรือจากรัฐบาลไทย
 • เอกสารสำหรับการสมรส (ถ้ามี) อาทิเช่น ใบสมรส หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
บริษัทรับทำวีซ่า

3.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริษัทหรือนายจ้าง (สำหรับงานในบริษัท)

 • สำเนาหลักฐานที่บอกความสัมพันธ์ของคุณกับบริษัท เช่น สำเนาสัญญาจ้างงาน, สำเนาหลักฐานการจดทะเบียนของบริษัท, สำเนาหลักฐานการชำระเงินเดือน, หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อมูลติดต่อของบริษัทและผู้ประสานงานที่สถานทูตหรือกรมควบคุมคนต่างด้าวสามารถติดต่อได้

4.เอกสารการศึกษา (สำหรับงานที่ต้องการความรู้ทางวิชาการ)

 • สำเนาปริญญาบัตรหรือเอกสารการศึกษาที่เกี่ยวข้อง
บริษัทรับทำวีซ่า

5.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขอให้ครอบครัวอยู่ด้วย (ถ้ามี)

 • ใบขออนุญาตให้ครอบครัวอยู่ด้วย (Visa for Accompanying Family Members) และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
 • รายชื่อสมาชิกครอบครัวและสำเนาเอกสารที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนและเอกสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามกฎหมายและนโยบายปัจจุบันของประเทศไทย ดังนั้นควรตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากทางสถานทูตหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทำงานในประเทศไทย ก่อนที่คุณจะยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และคุณจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นในการขอวีซ่า หากคุณมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลหรือเอกสารสำหรับการยื่นขอใบอนุญาตทำงาน สามารถติดต่อเพื่อขอรับคำปรึกษาและคำแนะนำกับทาง บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ได้เลยครับ

บริษัทรับทำวีซ่า

หากใช้บริการจากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและได้มาตรฐาน ซึ่งทาง บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ได้ให้บริการ ตัวแทนยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน เราเป็นตัวแทนในการยื่นขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงานให้กับบริษัทญี่ปุ่นในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าให้กับบริษัททั่วไปและสำนักงานตัวแทน / ธุรกิจที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน BOI ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่า / ตัวแทนยื่นขอใบอนุญาตกลับเข้าประเทศ / ดำเนินการเปลี่ยนวีซ่าแต่ละประเภทในประเทศไทย  / ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัทและงานด้านบัญชี (โดยบริษัทบัญชีในเครือ) / ตัวแทนให้คำปรึกษาและงานตรวจสอบประเภทต่าง ๆ ครับ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้บริการของ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด ได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ : 02-661-7687-88


ขอใบเสนอราคา

แบบฟอร์มสำหรับ บริษัท บลู แอสซิสแท็นซ จำกัด เท่านั้น!

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail