ค้นหา
สื่อโฆษณา บนโทรทัศน์ ยังคงทรงพลังในยุคดิจิทัล?

สื่อโฆษณา บนโทรทัศน์ ยังคงทรงพลังในยุคดิจิทัล?

สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ ถือเป็นหนึ่งในสื่อดั้งเดิมที่มีบทบาทสำคัญในวงการโฆษณามาอย่างยาวนาน ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นในการสื่อสารทั้งภาพและเสียง สามารถเล่าเรื่องราวได้อย่างมีชีวิตชีวา สร้างความบันเทิง และดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม ในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น หลายคนอาจตั้งคำถามว่า สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ยังคงทรงพลังเหมือนแต่ก่อนหรือไม่

เมื่อพิจารณาถึงข้อดีของสื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ จะเห็นได้ว่ายังมีคุณสมบัติหลายประการที่ช่วยให้ยังคงความสำคัญในยุคดิจิทัล ดังนี้
สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์
 1. เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมาก (Mass Reach)
  โทรทัศน์ยังคงเป็นสื่อมวลชนที่มีอิทธิพลสูง มีการเข้าถึงครัวเรือนในวงกว้าง โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนา ซึ่งการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตอาจยังไม่ทั่วถึง ทำให้การโฆษณาผ่านโทรทัศน์ยังคงเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึงผู้บริโภคจำนวนมาก เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการสร้างการรับรู้ในวงกว้าง หรือต้องการครอบคลุมหลากหลายกลุ่มเป้าหมาย

 2. สร้างพลังในการโน้มน้าวใจ (Persuasive Power)
  ด้วยคุณสมบัติของการสื่อสารแบบ "Rich Media" ที่ประกอบไปด้วยภาพ เสียง และการเคลื่อนไหว ทำให้สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์มีพลังในการดึงดูดความสนใจ กระตุ้นอารมณ์ และโน้มน้าวใจได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกับสินค้าที่ต้องการสื่อสารคุณสมบัติเด่น เรื่องราวที่น่าสนใจ หรือต้องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์ ซึ่งการมีเวลาในการนำเสนอมากกว่าสื่อดิจิทัลทั่วไป ทำให้สามารถเล่าเรื่องได้ละเอียดและมีพลังมากยิ่งขึ้น

 3. สร้างความน่าเชื่อถือ (Credibility)
  การโฆษณาบนโทรทัศน์ ยังคงเป็นสื่อที่สร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่าสื่อใหม่ในยุคดิจิทัล เนื่องจากคนมักมองว่า การลงทุนซื้อเวลาโฆษณาบนทีวีต้องมีต้นทุนที่สูง นั่นหมายถึงแบรนด์หรือสินค้าต้องมีความมั่นคง น่าไว้วางใจในระดับหนึ่ง ซึ่งความน่าเชื่อถือนี้ก็จะส่งผลต่อเนื่องไปถึงทัศนคติที่ดีและความเชื่อมั่นที่มีต่อแบรนด์นั่นเอง

 4. เกิดการพูดถึงและกระจายไปสู่สื่อดิจิทัล (Talkability and Digital Spillover)
  แม้สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์จะถูกจำกัดอยู่แค่ในจอ แต่หากโฆษณานั้นโดนใจ มีเนื้อหาที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียล ก็จะเกิดการแชร์ต่อกันอย่างรวดเร็ว เกิดการดูย้อนหลังผ่านทางออนไลน์ ส่งผลให้เกิดการรับรู้ในวงกว้างมากขึ้น ในลักษณะของการตลาดแบบไวรัล ที่เรียกได้ว่าใช้งบประมาณเพียงจุดเดียว แต่สามารถสร้างผลกระทบได้ในหลายช่องทาง

แต่ในขณะเดียวกัน สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการ ที่ทำให้ถูกท้าทายจากสื่อดิจิทัล อย่างเช่น

• มีต้นทุนการผลิตและซื้อเวลาโฆษณาที่สูง ทำให้แบรนด์ขนาดเล็กหรือธุรกิจท้องถิ่นอาจเข้าไม่ถึง
• มีความยืดหยุ่นน้อยในการปรับเปลี่ยนเนื้อหาหรือกลุ่มเป้าหมาย เพราะต้องยึดตามผังรายการที่กำหนดไว้ล่วงหน้า
• ไม่สามารถวัดผลได้แม่นยำเท่าสื่อดิจิทัล ไม่สามารถระบุได้ว่าการซื้อสินค้าเกิดจากการดูโฆษณาโดยตรงหรือไม่
• พฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ของผู้บริโภคบางกลุ่ม โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ได้เปลี่ยนแปลงไป บางคนเลือกดูเฉพาะรายการที่สนใจผ่านอินเทอร์เน็ต โดยไม่ได้ดูโฆษณาแทรกระหว่างรายการ

ดังนั้น ถึงแม้สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์จะยังคงได้รับความนิยมและมีอิทธิพลอยู่ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ท้าทายสำหรับนักการตลาดคือ จะปรับตัวอย่างไร เพื่อใช้ประโยชน์จากสื่อโฆษณาแบบดั้งเดิมนี้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป

หนึ่งในกลยุทธ์ที่ได้รับความนิยมคือ การใช้สื่อแบบผสมผสาน (Media Mix) นำเอาจุดแข็งของสื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ในการสร้างการรับรู้ แล้วใช้สื่อดิจิทัลต่อยอดในการให้ข้อมูลเพิ่มเติม สร้างการมีส่วนร่วม และปิดการขายในขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งการทำงานแบบบูรณาการนี้ จะช่วยให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างตรงจุด สร้างประสบการณ์ที่ดีต่อแบรนด์ได้อย่างครอบคลุม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของแคมเปญโฆษณาได้ดียิ่งขึ้น
สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์
สรุปแล้ว แม้ สื่อโฆษณาบนโทรทัศน์ จะถูกท้าทายด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล แต่ก็ยังไม่สิ้นพลังลงไปเสียทีเดียว ด้วยคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการ ที่ทำให้ยังคงเป็นสื่อที่ทรงอิทธิพล สามารถส่งสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือ การปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสม ผสานจุดแข็งของแต่ละสื่อเพื่อตอบโจทย์การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด และตอบรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือ ต้องการการโปรโมทสินค้า
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วัน


บทความที่เกี่ยวข้อง