ค้นหา
ประเภทของ สื่อโฆษณา เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมาย

ประเภทของ สื่อโฆษณา เลือกอย่างไรให้เหมาะกับเป้าหมาย

สื่อโฆษณามีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะตัว ซึ่งเหมาะสมกับการใช้งานที่แตกต่างกัน การเลือกใช้ สื่อโฆษณา ให้เหมาะสมกับเป้าหมาย จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ โดยมีรายละเอียดในการพิจารณาเลือกสื่อโฆษณาแต่ละประเภท ดังนี้

สื่อโฆษณา
 1. โทรทัศน์ (Television)
  โทรทัศน์เป็นสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลสูงมาก เนื่องจากเป็นสื่อผสมผสานระหว่างภาพและเสียง สามารถดึงดูดความสนใจของผู้ชมได้ดี อีกทั้งยังเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้กว้างขวางครอบคลุมเกือบทุกเพศทุกวัย 

  ข้อดีของโฆษณาทางโทรทัศน์คือ สร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้อย่างทรงพลัง ทำให้เกิดภาพจำที่ดีต่อสินค้าหรือบริการ นอกจากนี้ยังช่วยสร้างความน่าเชื่อถือในระดับสูงอีกด้วย ทำให้เหมาะกับการโฆษณาสินค้าที่มีความซับซ้อน หรือต้องการสร้างการยอมรับในวงกว้าง เช่น รถยนต์ เครื่องใช้ไฟฟ้า เทคโนโลยีใหม่ๆ เป็นต้น

  ข้อจำกัดของโฆษณาทางโทรทัศน์ก็คือ มีต้นทุนสูง ทั้งในการผลิตโฆษณาและการซื้อเวลาออกอากาศ ทำให้ต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก นอกจากนี้หากต้องการเจาะกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ก็อาจจะต้องพิจารณาเลือกช่องและเวลาให้ดี ไม่เช่นนั้นโฆษณาอาจไม่ตรงกับกลุ่มที่ต้องการสื่อสาร

 2. วิทยุ (Radio)
  วิทยุเป็นสื่อโฆษณาที่เน้นการสื่อสารด้วยเสียง มีข้อได้เปรียบตรงที่เข้าถึงคนจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มผู้ฟังที่อยู่นอกบ้าน เช่น ผู้ขับรถ แม่บ้าน หรือพนักงานออฟฟิศ เป็นต้น

  ข้อดีของโฆษณาทางวิทยุคือ มีค่าใช้จ่ายต่ำกว่าโทรทัศน์มาก แต่ก็ยังคงมีประสิทธิภาพในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดี โดยเฉพาะกลุ่มคนเฉพาะกลุ่ม เช่น กลุ่มคนทำงาน กลุ่มนักศึกษา กลุ่มแม่บ้าน ฯลฯ จึงเหมาะสำหรับโฆษณาสินค้าที่ต้องการเจาะกลุ่มลูกค้าแบบเฉพาะเจาะจง นอกจากนี้ยังสามารถเข้าถึงคนรุ่นเก่าที่ยังคงฟังวิทยุอยู่ได้ดีอีกด้วย 

  ข้อจำกัดของวิทยุคือ เป็นสื่อแบบใช้ความคิด (Conceptual Media) ทำให้การสื่อสารอาจจะซับซ้อนหรือเข้าใจยากในบางเรื่อง เนื่องจากผู้ฟังจะต้องจินตนาการเอาเองโดยไม่มีภาพประกอบ วิทยุจึงไม่เหมาะกับการโฆษณาสินค้าที่ต้องการแสดงภาพลักษณ์หรือความสวยงาม

 3. สิ่งพิมพ์ (Print)
  สิ่งพิมพ์ครอบคลุมสื่อประเภทหนังสือพิมพ์ นิตยสาร แผ่นพับ โบรชัวร์ ใบปลิว ป้ายโฆษณา ฯลฯ จุดเด่นของสื่อสิ่งพิมพ์คือ ให้รายละเอียดได้มาก มีพื้นที่ให้สื่อสารเยอะ ทำให้สามารถให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วน และสามารถอ่านซ้ำได้หลายครั้ง

  ข้อดีของสิ่งพิมพ์คือ คงทนถาวร ไม่หายไปในเวลาอันสั้น เหมาะสำหรับสินค้าที่มีรายละเอียดมาก เช่น สินค้าไอที นวัตกรรมใหม่ๆ หรือโฆษณาสรรพคุณของสินค้าอาหารและยา นอกจากนี้ยังเหมาะกับธุรกิจท้องถิ่นที่ต้องการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายเฉพาะพื้นที่อีกด้วย

  ข้อจำกัดของสิ่งพิมพ์คือ ราคาสูงกว่าสื่อแมสอื่นๆ เนื่องจากมีค่าพิมพ์และค่ากระดาษรวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ยังไม่สามารถเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้ดีนัก เนื่องจากพฤติกรรมการบริโภคสื่อของกลุ่มนี้เปลี่ยนไปอ่านสื่อออนไลน์มากขึ้น

 4. สื่อนอกบ้าน (Outdoor Media, Out of Home Media)
  สื่อนอกบ้านได้แก่ ป้ายบิลบอร์ด ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ สื่อโฆษณาในลิฟต์ รถไฟฟ้า ศูนย์การค้า ป้ายรถเมล์ ไซน์บอร์ด ฯลฯ เป็นสื่อที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เพราะอยู่ในพื้นที่สาธารณะที่มีคนพลุกพล่าน ทำให้เห็นได้ง่าย และมีโอกาสเข้าถึงคนจำนวนมาก

  ข้อดีของสื่อนอกบ้านคือ มีความถี่ในการเข้าถึงสูง เพราะคนจะเห็นได้บ่อยครั้งในชีวิตประจำวัน สามารถสร้างการรับรู้ต่อแบรนด์ได้ดี และเหมาะกับสินค้าที่ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อ เช่น อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภคบริโภค ฯลฯ

  ข้อจำกัดของสื่อนอกบ้านคือ มีพื้นที่ในการสื่อสารน้อย มักเน้นใช้ภาพและชื่อแบรนด์มากกว่าการสื่อสารข้อความ ไม่เหมาะกับสินค้าที่มีความซับซ้อนหรือต้องอธิบายมาก นอกจากนี้ต้นทุนการผลิตและค่าเช่าพื้นที่ยังค่อนข้างสูง เมื่อต้องการสื่อสารระยะยาวหลายเดือน

 5. อินเทอร์เน็ต (Internet)
  อินเทอร์เน็ตได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งช่องทางโฆษณาที่ได้รับความนิยมสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างเฉพาะเจาะจง นอกจากโฆษณาแบนเนอร์ที่แสดงบนเว็บไซต์ทั่วไปแล้ว ปัจจุบันยังมีโฆษณาในรูปแบบโซเชียลมีเดียอีกด้วย เช่น เฟซบุ๊ก อินสตราแกรม ทวิตเตอร์ ยูทูบ ฯลฯ

  ข้อดีของอินเทอร์เน็ตคือ วัดผลได้ชัดเจน ทั้งจำนวนคนที่เห็นโฆษณา สนใจคลิก หรือซื้อสินค้าจริง นอกจากนี้ยังทำการตลาดแบบเจาะกลุ่มเป้าหมายได้อย่างแม่นยำ เพราะสามารถกำหนดกลุ่มบุคคลที่จะแสดงโฆษณาได้ตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ พฤติกรรมการใช้งาน หรือความสนใจพิเศษ ทำให้คุ้มค่ากับเม็ดเงินโฆษณามากขึ้น

  ข้อจำกัดของอินเทอร์เน็ตคือ กลุ่มผู้สูงอายุหรือคนที่ไม่ถนัดใช้เทคโนโลยียังเข้าถึงได้ยาก อีกทั้งผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตมักมองข้ามโฆษณาไปค่อนข้างเยอะ เนื่องจากมีโฆษณาจำนวนมาก ทำให้เกิดภาวะล้นตลาดจนผู้บริโภคหมดความสนใจลงไปบ้าง 
สื่อโฆษณา
สรุปแล้ว การเลือกใช้ สื่อโฆษณา แบบใด ให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการนั้น จะต้องพิจารณาจากหลายๆ ปัจจัย ไม่ว่าจะเป็นประเภทของสินค้าหรือบริการ กลุ่มเป้าหมายหลักที่แบรนด์ต้องการเข้าถึง งบประมาณที่มี รวมถึงข้อดีข้อด้อยของสื่อแต่ละประเภท โดยอาจจะต้องใช้หลายสื่อประสมประสานกัน (Media Mix) เพื่อให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมที่สุด การเข้าใจข้อแตกต่างของสื่อแต่ละชนิด และสามารถนำมาปรับใช้ให้ถูกต้องตามสถานการณ์ จึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้แคมเปญ โฆษณา ประสบความสำเร็จได้ในที่สุด

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือ ต้องการการโปรโมทสินค้า
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วัน


บทความที่เกี่ยวข้อง