ค้นหา
ถ้าจะทำการตลาดควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง

ถ้าจะทำการตลาดควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง

การทำการตลาดเป็นกระบวนการที่ซับซ้อน และมีหลายด้านที่ต้องพิจารณา ดังนั้นความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการตลาดมักจะมีหลายด้านด้วยเช่นกัน  ซึ่งการตลาด คือกระบวนการสื่อสารคุณค่าของผลิตภัณฑ์ หรือ บริการไปยังลูกค้า จะเห็นได้ว่าในโลกของปัจจุบัน การตลาดจะถูกตีความว่าเป็นศิลปะแห่งการขายสินค้าในบางครั้ง แต่การขายนั้นเป็นเพียงส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งของการตลาด

ซึ่งการตลาดนั้น สิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือแผนของการตลาด ซึ่งแผนการตลาด คือ แผนการที่บอกภาพรวมการทำการตลาด และกลยุทธ์การตลาดที่ธุรกิจจะใช้ทั้งหมด ซึ่งจะช่วยทำให้ทีมงาน หรือ ทั้งบริษัทเข้าใจว่า จะต้องทำอะไรบ้าง ทำเมื่อไหร่ และมีวัตถุประสงค์อะไรบ้าง ในวันนี้ทางเราจะมาอธิบายถึง หากจะทำตลาดควรมีความรู้เรื่องอะไรบ้าง

1. เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย (Target Audience)

เป้าหมายกลุ่มเป้าหมาย

ความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเข้าถึงเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะช่วยให้คุณสามารถสร้างกลยุทธ์การตลาดที่เหมาะสม และเป็นประสิทธิภาพได้

2. ผลิตภัณฑ์ หรือ บริการ (Product or Service)

ผลิตภัณฑ์หรือบริการ

คุณจะต้องมีความเข้าใจในผลิตภัณฑ์ หรือ บริการที่คุณจะทำการตลาด เพราะการที่คุณเองมีความเข้าใจในเรื่องของผลิตภัณฑ์ และบริการ จะช่วยคุณสามารถกำหนดกลยุทธ์การตลาดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น

3. การวิจัยตลาด (Market Research)

การวิจัยตลาด

คุณจะต้องศึกษาตลาด และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับตลาดประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คุณสามารถทำกลยุทธ์การตลาดที่มีพื้นฐาน และตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้

4. การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing)

การตลาดออนไลน์

คุณจะต้องมีความรู้ในการใช้เทคโนโลยี และแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อสร้างการตลาด และสร้างการเชื่อมต่อกับกลุ่มเป้าหมาย

5. กลยุทธ์การราคา (Pricing Strategy)

กลยุทธ์การราคา

คุณจะต้องตั้งราคาที่เหมาะสม และสร้างประสิทธิภาพ อีกทั้งยังจะต้องวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดราคาเป็นส่วนสำคัญของการตลาด

6. กลยุทธ์การสื่อสาร (Communication Strategy)

กลยุทธ์การสื่อสาร

จะต้องกำหนดว่าจะสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไรเพื่อสร้างความสนใจ ในตัวผลิตภัณฑ์ หรือ สิ่งที่เรากำลังทำการตลาดอยู่

7. การวางแผนโปรโมชั่น (Promotion Planning)

การวางแผนโปรโมชั่น

จะต้องวางแผนกิจกรรมโปรโมชั่น และการโฆษณาที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการรับรู้ และการขาย

8. การวางแผนทรัพยากรการตลาด (Marketing Resource Planning)

การวางแผนทรัพยากรการตลาด

จะต้องทราบถึงการจัดการทรัพยากรทางการตลาด เช่นงบประมาณ บุคลากร และเครื่องมือ

9. การวัด และวิเคราะห์ผล (Measurement and Analysis)

การวัด และ วิเคราะห์ผล

การใช้วิธีวิเคราะห์สิ่งต่างๆ และวิเคราะห์ผลการตลาดเพื่อปรับปรุง และปรับสิ่งที่จำเป็นต่อกลยุทธ์การตลาด

10. นโยบายการตลาด และกฎหมาย (Marketing Policies and Regulations)

นโยบายการตลาด และ กฎหมาย

จะต้องทำความเข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตลาดเพื่อป้องกันการละเมิด 


การรวบรวมความรู้เหล่านี้ และการประยุกต์ใช้ในกิจการจะช่วยให้คุณมีฐานข้อมูลที่แข็งแรง และสามารถทำการตลาดที่เป็นประสบการณ์ที่ประสบความสำเร็จได้มากขึ้น การตลาด ถือได้ว่ามีส่วนสำคัญต่อการขายเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นสินค้า หรือ บริการ แน่นอนว่าถ้ามีการตลาดที่ดี และตามเทรนด์การตลาด จะสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นฉะนั้นการตามเทรนด์ตลาดอยู่เสมอจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการขาย และแน่นอนว่า การตลาดที่ดี จะนำไปสู่อะไรที่ดี

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail

หากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจ

หรือ ต้องการการโปรโมทสินค้า
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับหาท่านภายใน 1 วัน


บทความที่เกี่ยวข้อง