ค้นหา
10 วิธีในการเลือก บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม

10 วิธีในการเลือก บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสม

บรรจุภัณฑ์ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการนำเสนอสินค้าและปกป้องสินค้าไม่ให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในการเลือก บรรจุภัณฑ์ ที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าและดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้น ต่อไปนี้คือ 10 วิธีในการเลือกบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 
บรรจุภัณฑ์
 1. พิจารณาประเภทของสินค้า
  ต้องเลือก บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะกับประเภทและคุณสมบัติของสินค้า เช่น สินค้าเปราะบางต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปกป้องได้ดี อาหารต้องใช้ บรรจุภัณฑ์ ที่ปลอดภัยต่อการบริโภค เป็นต้น นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงวิธีการใช้งานของสินค้า เช่น ต้องเทหรือตักออกมาได้ง่าย เป็นต้น

 2. คำนึงถึงการขนส่งและการจัดเก็บ
  บรรจุภัณฑ์ ต้องทนทานต่อการขนส่งและการจัดเก็บได้ดี ไม่แตกหักหรือเสียหายง่าย เพื่อให้สินค้าถึงมือลูกค้าในสภาพสมบูรณ์ นอกจากนี้ควรมีขนาดและรูปทรงที่เหมาะสมต่อการขนส่งและจัดเก็บ เพื่อประหยัดต้นทุนและพื้นที่ 

 3. เลือกวัสดุที่เหมาะสม
  วัสดุ บรรจุภัณฑ์ มีหลายประเภท เช่น กระดาษ พลาสติก แก้ว โลหะ ผ้า ไม้ เป็นต้น ต้องเลือกวัสดุให้เหมาะสมกับสินค้า โดยพิจารณาจากคุณสมบัติเฉพาะของวัสดุ เช่น ความแข็งแรง ความใส การป้องกันแสง การเก็บกลิ่น ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงต้นทุนและความสวยงามด้วย

 4. ออกแบบให้สวยงามและโดดเด่น
  บรรจุภัณฑ์ ต้องมีดีไซน์ที่สวยงาม โดดเด่น และสะดุดตา เพื่อให้เห็นได้ชัดเจนบนชั้นวางสินค้าและดึงดูดความสนใจของลูกค้า ควรออกแบบให้สอดคล้องกับเอกลักษณ์ของแบรนด์และกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง

 5. แสดงข้อมูลสินค้าที่จำเป็น
  บรรจุภัณฑ์ ต้องมีการระบุข้อมูลที่จำเป็นของสินค้า เช่น ชื่อสินค้า แบรนด์ ส่วนประกอบ วันผลิต/วันหมดอายุ วิธีใช้/เก็บรักษา ปริมาณ ข้อมูลผู้ผลิต เป็นต้น โดยใช้ตัวอักษรที่อ่านง่าย ขนาดใหญ่พอเหมาะ และจัดวางให้สวยงาม 

 6. คำนึงถึงความสะดวกในการใช้งาน
  บรรจุภัณฑ์ควรออกแบบให้ใช้งานได้สะดวก ง่ายต่อการหยิบจับ เปิดฝา เททิ้ง แบ่งใช้หลายครั้ง หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้า ควรคำนึงถึงผู้ใช้ทุกเพศทุกวัย รวมถึงผู้พิการด้วย เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด

 7. เน้นความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
  ปัจจุบันผู้บริโภคให้0ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ดังนั้นควรเลือก บรรจุภัณฑ์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ ผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ซ้ำได้ พร้อมสื่อสารเรื่องนี้บน บรรจุภัณฑ์  เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและดึงดูดลูกค้าที่รักษ์โลก

 8. พิจารณาต้นทุนและงบประมาณ
  ควรเลือก บรรจุภัณฑ์ ที่มีต้นทุนเหมาะสมกับราคาสินค้าและงบประมาณ โดยต้องสมดุลกันระหว่างคุณภาพ ความสวยงาม และราคาต้นทุน อาจต้องสืบราคาและเทียบคุณภาพจากผู้ผลิตหลายราย รวมถึงคำนวณปริมาณการสั่งซื้อแต่ละครั้งให้คุ้มค่าด้วย

 9. สอดคล้องกับข้อกำหนดและกฎหมาย
  บรรจุภัณฑ์ต้องผลิตตามข้อกำหนดและมาตรฐานอุตสาหกรรมที่กำหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผลิตภัณฑ์อาหารและยา ต้องระบุข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด ไม่เช่นนั้นอาจโดนระงับการขายหรือถูกฟ้องร้องได้

 10. ทดสอบประสิทธิภาพก่อนใช้จริง
  ก่อนสั่งผลิต บรรจุภัณฑ์ ควรนำไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้ก่อน ทั้งในแง่ของความแข็งแรง ความสะดวกในการใช้งาน ความสวยงาม และการสื่อสาร แล้วนำผลตอบรับมาปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและตรงใจผู้ใช้มากที่สุด

การเลือก บรรจุภัณฑ์ ให้เหมาะสมกับสินค้านั้นต้องคำนึงถึงหลายปัจจัย ทั้งประเภทของสินค้า วัสดุ การออกแบบ ความสะดวกในการใช้งาน ความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ข้อกำหนดและกฎหมาย รวมถึงต้นทุนและงบประมาณ ซึ่งล้วนมีความสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เพื่อให้ได้ บรรจุภัณฑ์ ที่มีประสิทธิภาพในการปกป้องสินค้า ขนส่งได้ดี ใช้งานง่าย ดึงดูดลูกค้า และมีต้นทุนที่เหมาะสม อันจะช่วยผลักดันยอดขายให้กับสินค้าได้ในระยะยาว


ทาง At-once เองนั้น เป็น Website รวบรวมรายชื่อบริษัทที่ให้บริการในส่วนต่างๆ รวมถึง บริษัทรับผลิตบรรจุภัณฑ์ สร้างบรรจุภัณฑ์ ออกแบบบรรจุภัณฑ์ และจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ คุณสามารถเข้ามายัง Website ของเราเพื่อทำการติดต่อสอบถามกับบริษัทที่คุณสนใจได้ด้วยโดยตรง โดยไม่ผ่านทางเรา ซึ่งทำให้คุณสะดวกต่อการใช้บริการมากที่สุด และ ไม่มีค่าใช้จ่าย ครับ และสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่างๆได้ที่ Facebook

แชร์บทความ หรือข่าวสาร

Facebook
Line
Mail